"traffic safety" translation into Polish

EN

"traffic safety" in Polish

EN traffic safety
volume_up
{noun}

Traffic safety will always be a high priority issue for us.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego zawsze będzie dla nas zagadnieniem priorytetowym.
That is not right, it is not European and it reduces road traffic safety.
To nie jest słuszne, to nie jest europejskie, taka sytuacja ogranicza bezpieczeństwo ruchu drogowego.
traffic safety (also: road safety)
volume_up
BRD {n} [abbr.]

Similar translations for "traffic safety" in Polish

traffic noun
traffic adjective
Polish
to traffic verb
safety noun
safety adjective

Context sentences for "traffic safety" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen the amount of traffic doubles, the safety risk increases fourfold.
Gdy wielkość ruchu podwaja się, zagrożenie bezpieczeństwa wzrasta czterokrotnie.
EnglishSo we did need a little bit of support from the National Highway Traffic Safety Administration.
Tak więc potrzebowaliśmy nieco wsparcia od NHTSA (Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
EnglishThe arguments in favour cited, such as traffic safety, the environment and a reduction in the administrative burden, hold no water whatsoever.
Argumenty za, które były cytowane, takie jak bezpieczeństwo ruchu, środowisko i zmniejszenie obciążenia administracyjnego, nie mają jednak żadnego sensu.