"trafficker" translation into Polish

EN

"trafficker" in Polish

EN

trafficker {noun}

volume_up
I am in favour of an approach where a trafficker who is arrested for a second or a third offence must receive a mandatory life sentence.
Jestem zwolennikiem obowiązkowego dożywocia dla handlarza, który zostaje zatrzymany za drugie czy trzecie przestępstwo.
Without this, traffickers will always manage to find alternative routes.
W przeciwnym razie handlarze zawsze zdołają znaleźć alternatywne trasy.
The people traffickers and traffickers in women are already prepared for it.
Handlarze ludzi i handlarze kobiet już są do tej imprezy przygotowani.
trafficker (also: drug dealer, dealer)

Synonyms (English) for "trafficker":

trafficker

Context sentences for "trafficker" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English[He is] a trafficker, the balances of deceit are in his hand: he loveth to oppress.
Kupcem jest, w którego ręku są szale fałszywe; gwałt umiłował.
EnglishDedan was thy trafficker in precious cloths for riding.
Dedan kupczył w tobie suknami kosztownemi na wozy.
EnglishOn my island, Chios, which is situated opposite the Asia Minor coast, a 14-year-old human trafficker has been arrested.
Na mojej wyspie Chios, leżącej u wybrzeża Azji Mniejszej, aresztowano 14-letniego przemytnika ludzkiego towaru.
EnglishI am in favour of an approach where a trafficker who is arrested for a second or a third offence must receive a mandatory life sentence.
Jestem zwolennikiem obowiązkowego dożywocia dla handlarza, który zostaje zatrzymany za drugie czy trzecie przestępstwo.
EnglishThis is because there must not be even a small chance that anyone is sent back and then comes across the trafficker again.
Nie może być bowiem najmniejszego ryzyka, by ktokolwiek został odesłany do swego kraju i ponownie wpadł w ręce nielegalnych handlarzy.