"traffickers" translation into Polish

EN

"traffickers" in Polish

EN

traffickers {plural}

volume_up
traffickers
volume_up
handlarze {m pl} (nielegalnym towarem)
The people traffickers and traffickers in women are already prepared for it.
Handlarze ludzi i handlarze kobiet już są do tej imprezy przygotowani.
Without this, traffickers will always manage to find alternative routes.
W przeciwnym razie handlarze zawsze zdołają znaleźć alternatywne trasy.
Traffickers are also using Internet recruitment.
Handlarze wynajdują swoje ofiary również w Internecie.

Synonyms (English) for "trafficker":

trafficker

Context sentences for "traffickers" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout protection for victims, we will never be able to prosecute the human traffickers.
Bez ochrony ofiar nigdy nie będziemy w stanie ścigać handlarzy ludźmi.
EnglishWe need to increase the penalties for traffickers of human beings, confiscating their assets.
Musimy zwiększyć kary dla handlarzy ludźmi i konfiskować ich majątki.
EnglishIt is clear that under these circumstances the Government will lose the fight against traffickers.
Nie ulega wątpliwości, że w tych okolicznościach rząd przegra w walce z przemytnikami.
EnglishFurthermore, a hostile environment must be created for human traffickers.
Ponadto trzeba stworzyć wrogie warunki dla handlarzy ludźmi.
EnglishHaran and Canneh and Eden, the traffickers of Sheba, Asshur [and] Chilmad, were thy traffickers.
Haran, i Kanne, i Eden kupcy z Saby; Assur i Kilmad kupczył w tobie.
EnglishMost of all, we must also target people traffickers.
Ale przede wszystkim musimy skierować nasze wysiłki przeciwko handlarzom ludźmi.
EnglishAnd now of the Zetas and the traffickers and the criminals and the kidnappers ...
A teraz ofiarami Zety, dilerów, kryminalistów i porywaczy...
EnglishFrom now on, common rules will define the offences and penalties applicable to traffickers.
Od tej chwili przestępstwa popełniane przez handlarzy oraz kary wobec nich będą podlegały przepisom.
EnglishWe must not send them back into the arms of the human traffickers.
Nie możemy odsyłać ich z powrotem do prosto w sidła handlarzy.
EnglishWe are tired of talking about abuse and traffickers.
Jesteśmy zmęczeni rozmawianiem o nadużywaniu systemu azylowego i o handlarzach ludźmi.
EnglishThe money that traffickers earn undermines the belief in the value of labour and fair business.
Pieniądze, które zarabiają przemytnicy, niszczą wiarę w wartość pracy i uczciwego prowadzenia biznesu.
EnglishThe internet cannot be a tool of terrorism, child traffickers and incitements to violence.
Internet nie może być środkiem wspierającym rozwój terroryzmu, handel dziećmi czy zachęcającym do przemocy.
EnglishWe should come down hard on human traffickers, and their punishments cannot be severe enough.
Powinniśmy potraktować handlarzy ludźmi z należytą surowością; żadna kara nie jest dla nich zbyt surowa.
EnglishNearly 6 million are in forced labour; one and a half million become victims of human traffickers.
Niemalże 6 milionów osób jest zmuszanych do pracy; półtora miliona staje się ofiarami handlu ludźmi.
EnglishWomen are particularly vulnerable to prostitution, rape, arranged marriages and bride traffickers.
Kobiety są szczególnie narażone na prostytucję, gwałty, zaaranżowane małżeństwa i handlarzy przyszłymi żonami.
EnglishJavan, Tubal, and Meshech, they were thy traffickers; they traded the persons of men and vessels of brass for thy merchandise.
Jawan, Tubal, i Mesech, kupcy twoi, ludzi i naczynie miedziane dawali na zamianę tobie.
EnglishI welcome what the report says about imposing stricter penalties on traffickers and about the seizure of assets.
Popieram zawarte w sprawozdaniu zapisy dotyczące ostrzejszego karania handlarzy i zajmowania ich majątku.
EnglishThere are attacks by the armed forces on drug traffickers, but at the same time there are attacks against the trade unions.
Siły zbrojne atakują handlarzy narkotykami, ale równocześnie dochodzi do ataków na związki zawodowe.
EnglishIt is time to act in order to make it easier to punish traffickers , and to protect victims' rights.
Nadszedł czas, w którym należy usprawnić karanie handlarzy ludźmi i umożliwić skuteczniejszą ochronę praw ewentualnych ofiar handlu.
EnglishIt is important to realise that this return system has dealt a big blow to organised crime and human traffickers.
Ważne, abyśmy zdali sobie sprawę, że ten system powrotów zadał poważny cios zorganizowanej przestępczości i handlarzom ludźmi.