"tragedy" translation into Polish

EN

"tragedy" in Polish

EN

tragedy {noun}

volume_up
At the moment, this tragedy can be witnessed in Lampedusa; and it is a grave tragedy.
Obecnie tragedia ta rozgrywa się na Lampedusie; to bardzo poważna tragedia.
Abortion in the world is a real tragedy, but it is a real tragedy in our Europe too!
Aborcja na świecie jest prawdziwą tragedią, ale jest ona również prawdziwą tragedią w Europie!
It is always a tragedy when innocent people are affected by these issues.
To zawsze jest tragedia, gdy takie problemy dotykają niewinnych ludzi.
tragedy (also: drama)
The Democratic Republic of the Congo exaggerates and concentrates the tragedy of Africa.
W Demokratycznej Republice Konga kumuluje się i koncentruje cały dramat Afryki.
School failure and drop-out rates are a tragedy of our times and may well be for the future.
Zaniechanie nauki szkolnej i jej przedwczesne kończenie to dramat naszych czasów i być może przyszła tragedia.
(DE) Mr President, the drama surrounding the European Union is turning into a tragedy.
Dramat rozgrywający się w Unii Europejskiej zamienia się w tragedię.
I was active in trade unions for 30 years and I understand the tragedy and drama involved, but I must give the floor to Commissioner Kroes.
Byłam aktywnym członkiem związków zawodowych przez 30 lat i rozumiem tragizm i dramat tej sytuacji, ale muszę oddać głos pani komisarz Kroes.

Synonyms (English) for "tragedy":

tragedy

Context sentences for "tragedy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
Tragedia w Turynie także porusza inną kwestię, jaką należy rozważyć w tej Izbie.
EnglishWe are all shocked to see that a desperate situation has now turned to tragedy.
Z przerażeniem widzimy, jak dramatyczna sytuacja przerodziła się w tragedię.
EnglishThese victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.
W oczywisty sposób ofiary te unaoczniają nam tę ludzką tragedię, jaką jest terroryzm.
EnglishI think the Western tradition shows us one glorious alternative, and that is tragedy.
Myślę, że kultura zachodnia ma jedną, cudowną alternatywę. ~~~ Jest nią tragedia.
EnglishIt is well known that history either repeats itself as a farce or as a tragedy.
Powszechnie wiadomo, że historia powtarza się jako farsa lub jako tragedia.
EnglishThe death of this boy was without doubt a tragedy which saddened us all.
Bez wątpienia śmierć tego chłopca była tragedią, która zasmuciła nas wszystkich.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Jest to dowodem na to, że żadne państwo UE w obliczu tragedii nie pozostanie osamotnione.
EnglishThe Democratic Republic of the Congo exaggerates and concentrates the tragedy of Africa.
W Demokratycznej Republice Konga kumuluje się i koncentruje cały dramat Afryki.
EnglishThe tragedy of work-related deaths is an issue that concerns the whole of Europe.
Tragiczna kwestia śmiertelnych wypadków przy pracy dotyczy całej Europy.
EnglishThe disaster in Haiti is a terrible tragedy, and I am glad you are taking action.
Katastrofa na Haiti to straszna tragedia i cieszą mnie podjęte w związku z tym działania.
EnglishWe had the Greek tragedy earlier on this year, and now we have the situation in Ireland.
Wcześniej w tym roku mieliśmy tragedię grecką, teraz mamy sytuację w Irlandii.
EnglishAt the moment, this tragedy can be witnessed in Lampedusa; and it is a grave tragedy.
Obecnie tragedia ta rozgrywa się na Lampedusie; to bardzo poważna tragedia.
EnglishWe must do everything in our power to prevent another tragedy in Africa.
Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec kolejnej tragedii w Afryce.
EnglishThe tragedy of that protracted stagnation isn't sufficiently recognized, I think.
Myślę, że tragedia ciągłej stagnacji nie jest dostatecznie przebadana.
EnglishUnfortunately, no adequate action has been taken to prevent this tragedy.
Niestety, nie podjęto żadnych właściwych działań, aby zapobiec tej tragedii.
EnglishTherefore, beyond rhetoric, how can we respond to the tragedy in this region?
Dlatego, poza retoryką, jak możemy reagować na tragedię w tym regionie?
EnglishThat might be regarded as a still greater tragedy than the activities of pirates.
Może to być uznane za jeszcze większą tragedię niż działania piratów.
EnglishAnd what a tragedy - not just for the people of Zimbabwe, but for Africa.
I co za tragedia - nie tylko dla ludności Zimbabwe, ale dla całej Afryki.
EnglishUnder no circumstances must the tragedy of the former Yugoslavia be allowed to repeat itself.
W żadnym wypadku nie można pozwolić, by powtórzyła się tragedia byłej Jugosławii.
EnglishThe increase in bee-related diseases is endangering the species, which would be a tragedy.
Wzrost liczby chorób pszczół zagraża wymarciem gatunku, co byłoby prawdziwą tragedią.