"tragic" translation into Polish

EN

"tragic" in Polish

EN tragic
volume_up
{adjective}

tragic (also: dire)
volume_up
tragiczny {adj. m}
Poverty among women is a tragic problem, particularly in developing countries.
Ubóstwo wśród kobiet to problem tragiczny, szczególnie w krajach rozwijających się.
Such was the tragic toll of the fires of the Western Peloponnese, Attica and Evia.
Taki był tragiczny rachunek strat w wyniku pożarów, które nawiedziły zachodni Peloponez, Attykę i Evię.
The tragic accident in Japan has led to a nuclear disaster that is now familiar to us all.
Tragiczny wypadek w Japonii doprowadził do katastrofy jądrowej, o której już wszyscy wiemy.

Synonyms (English) for "tragic":

tragic
English

Context sentences for "tragic" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are practices and experiences from other countries with tragic results.
Mamy przykłady i doświadczenia innych krajów, gdzie doszło do tragicznych skutków.
English(LT) There are two sides to these tragic events on the Burma-Thailand border.
(LT) Tragiczne wydarzenia na granicy birmańsko-tajlandzkiej mają dwa aspekty.
EnglishIt is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
To straszne, że bieda i desperacja skłaniają ludzi do sprzedawania własnych narządów.
EnglishTo say that the situation in Zimbabwe is tragic is unfortunately an understatement.
Określanie sytuacji w Zimbabwe mianem tragicznej to niestety niedomówienie.
English. - I fully support the resolution dealing with the tragic situation in Burma.
na piśmie. - Całkowicie popieram rezolucję w sprawie tragicznej sytuacji w Birmie.
EnglishEthan Zuckerman: Obviously, this is a tragic situation, and it actually gets worse.
Ethan Zuckerman: Jasnym jest, że to tragiczna sytuacja i że się pogarsza.
EnglishAnd this was the result of the tragic loss of lives of people who could not get into them.
Był to skutek tragicznej śmierci ludzi, którzy nie mogli się na te łodzie dostać.
EnglishSo, I want to tell you about a tragic problem and a breakthrough technology.
Chcę wam opowiedzieć o poważnym problemie i o przełomie technologicznym.
EnglishAt this stage, we do not know the real dimension of these tragic events.
Na tym etapie nie znamy więc prawdziwego wymiaru tych tragicznych wydarzeń.
EnglishThe situation is absolutely tragic and we can no longer ignore what is going on.
Sytuacja jest tragiczna i nie możemy dłużej lekceważyć tego faktu.
EnglishWe have had unfortunate examples in the past that have led to tragic situations.
W przeszłości mieliśmy do czynienia z tego rodzaju przypadkami, które zakończyły się tragicznie.
EnglishI will vote for the European Parliament resolution on the tragic situation in Burma.
Będę głosowała za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie tragicznej sytuacji w Birmie.
EnglishThe European Union has been closely following the tragic events from the outset.
Unia Europejska od początku uważnie śledzi tragiczne wydarzenia.
EnglishIt truly tragic that yesterday we again witnessed such a calamity as this terrorist attack.
To rzeczywiście tragiczne, iż wczoraj znowu byliśmy świadkami takiego aktu terroryzmu.
EnglishShe died in the tragic earthquake which struck Haiti on 12 January.
Zginęła wskutek tragicznego trzęsienia ziemi, które 12 stycznia nawiedziło ten kraj.
EnglishThis has led to a tragic loss of moral authority and reputation for the United States.
Doprowadziło to do straszliwej utraty autorytetu moralnego i reputacji Stanów Zjednoczonych.
English(DE) Mr President, Ireland is a tragic historical lesson for us.
(DE) Panie Przewodniczący! Irlandia stanowi dla nas tragiczną lekcję historii.
EnglishThe background issue of the disaster that Japan is experiencing is, of course, tragic.
Tło katastrofy, której Japonia doświadcza jest oczywiście tragiczne.
EnglishThe second area: the fight against climate change and its sometimes tragic consequences.
Drugi obszar to walka ze zmianami klimatu i ich tragicznymi skutkami.
English(DE) Mr President, we have just seen a tragic accusation being made against Germany.
(DE) Panie Przewodniczący! Usłyszeliśmy właśnie godne ubolewania oskarżenia pod adresem Niemiec.