"tragic accident" translation into Polish

EN

"tragic accident" in Polish

EN

tragic accident {noun}

volume_up
The tragic accident in Japan has led to a nuclear disaster that is now familiar to us all.
Tragiczny wypadek w Japonii doprowadził do katastrofy jądrowej, o której już wszyscy wiemy.
(NL) The tragic accident in Buizingen obliges all of us - Europe included - to open an investigation.
(NL) Tragiczny wypadek w Buizingen zobowiązuje nas wszystkich - w istocie całą Europę - do wszczęcia dochodzenia.

Similar translations for "tragic accident" in Polish

tragic adjective
Polish
accident noun

Context sentences for "tragic accident" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI asked to speak because of a tragic accident that occurred three days ago in Croatia.
Poprosiłem o udzielnie głosu ze względu na tragiczne wydarzenie, które miało miejsce trzy dni temu w Chorwacji.
EnglishThe particularly tragic thing about this accident is that these tests are normally conducted with sandbags.
Szczególnie tragiczne w tym wypadku jest to, że takie testy zazwyczaj prowadzone są przy użyciu worków z piaskiem.
English. - (DE) The tragic train accident in Belgium has attracted public attention to safety on the railways.
na piśmie. - (DE) Tragiczna katastrofa kolejowa w Belgii przyciągnęła uwagę opinii publicznej do kwestii bezpieczeństwa kolei.
EnglishBefore going into the substance of that issue, let me just express our heartfelt condolences to Iran on the occasion of the tragic accident earlier today.
Zanim przejdę do meritum, chciałbym złożyć Iranowi szczere kondolencje z powodu tragicznego wypadku, który miał dzisiaj miejsce.
English(EL) Mr President, I should like to express my deep regret about the tragic aircraft accident which occurred today in the province of Qazvin in Iran.
(EL) Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić moje głębokie współczucie z powodu tragicznej katastrofy lotniczej, która wydarzyła się dzisiaj w irańskiej prowincji Qazvin.
EnglishSo I want to make it absolutely clear that I have done everything I could to pay tribute, not only to the people who died in the tragic accident, but to Poland as a nation.
Chcę więc bardzo jasno stwierdzić, że zrobiłem, co mogłem, by oddać hołd nie tylko ludziom, którzy zginęli w tym tragicznym wypadku, ale też Polsce jako narodowi.