"trailblazer" translation into Polish

EN

"trailblazer" in Polish

EN trailblazer
volume_up
{noun}

trailblazer (also: pioneer, groundbreaker, pathfinder)
Europe is showing that it is the world's trailblazer.
Europa pokazuje, że jest światowym pionierem.
We cannot have Europe taking the lead once again and being the sole trailblazer, to the great detriment of our international competitiveness.
Europa nie może znowu przejąć prowadzenia i być jedynym pionierem ze szkodą dla naszej konkurencyjności międzynarodowej.
trailblazer (also: originator)
Rather, Europeans must not only be trailblazers when it comes to the issue of climate change; we must also encourage others to join us on our journey.
Europejczycy nie mogą pełnić jedynie roli pomysłodawcy w dziedzinie zmian klimatycznych - powinni również zachęcać innych do przyłączenia się do Europy.

Synonyms (English) for "trailblazer":

trailblazer

Context sentences for "trailblazer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope is showing that it is the world's trailblazer.
Europa pokazuje, że jest światowym pionierem.
EnglishI believe that, in combating asylum problems, Denmark has set itself up as a trailblazer for EU-wide rules.
Uważam, że w zwalczaniu problemów dotyczących azylu Dania sama wyznaczyła sobie rolę pioniera, jeżeli chodzi o ogólnounijne przepisy.
EnglishWe cannot have Europe taking the lead once again and being the sole trailblazer, to the great detriment of our international competitiveness.
Europa nie może znowu przejąć prowadzenia i być jedynym pionierem ze szkodą dla naszej konkurencyjności międzynarodowej.
EnglishI believe that this report on type-approval of hydrogen powered vehicles will make Europe the trailblazer of a unified regulatory platform for the development of hydrogen powered vehicles.
Wierzę, że to sprawozdanie odnośnie homologacji pojazdów napędzanych wodorem zrobi z Europy pioniera jednolitej platformy przepisów dotyczących rozwoju pojazdów napędzanych wodorem.