EN trick
volume_up
{noun}

1. general

trick (also: art, artistry, craft, item)
The trick is to join them up, to use food as a way of seeing.
Sztuką jest połączenie tych obszarów w jedną całość, tak by jedzenie stało się sposobem postrzegania.
And, as with germs, the trick is not to try to annihilate them.
I, tak jak z zarazkami, sztuka nie polega na tym, by je unicestwić.
Of course, in this day and age, the trick is not to let each tree be obscured by that Bush in Washington that can get -- can get in the way.
Oczywiście, w naszych czasach sztuka polega na tym, by nie zaćmił nam tego ten Bush w Waszyngtonie, który wchodzi nam w paradę.
This is not budgetary efficiency; it is quite simply an accounting trick.
To nie jest wydajność budżetowa, to po prostu sztuczka księgowa.
MT: Which means magic is theater and every trick is a story.
MT: Czyli magia jest teatrem a każda sztuczka jest opowieścią.
This is not Keith Barry doing a magic trick.
To nie Keith Barry i jego magiczna sztuczka.
trick (also: dodge, fake, gimmick, ploy)
But what's the trick that makes it look realistic?
Na czym polega trik nadający realistyczny efekt?
Innymi słowy, to nie montaż To trik percepcyjny.
DH: Świetny trik, Barry!
(Laughter) You guys knew there was a trick, didn't you.
(Śmiech) Wiedzieliście, że to był podstęp?
Tu jest podstęp.
trick (also: artifice, ploy, ruse, sleight)
The European Parliament must strongly condemn and reject the tricks and subterfuges that Hugo Chávez wants to put into practice in order not to give up the presidency of the country.
Parlament Europejski musi zdecydowanie potępić i odrzucić tego typu sztuczki i fortele, które Hugo Chávez chce zastosować, by nie utracić stanowiska prezydenta kraju.
trick (also: doing, prank)
trick (also: start of play)
trick (also: bloomer, slip-up, dodge, slipup)
volume_up
zmyłka {f} [coll.]
trick (also: loophole, catch)
trick
volume_up
myk {m} [coll.]

2. colloquial

volume_up
numerek {m} [coll.]

Context sentences for "trick" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's a lot of animals that use this trick, for example this black dragonfish.
Jest wiele zwierząt, używających tej sztuczki, na przykład ten czarny wężor.
EnglishThis shot should do the trick...... but I'll give you a week's prescription just in case.
Ten zastrzyk powinien pomóc, ale na wszelki wypadek dam ci jeszcze receptę.
EnglishHe had this wonderful trick where a rosebush would bloom right in front of your eyes.
Miał taką wspaniałą sztuczkę, gdzie na twoich oczach kwitł krzak róży.
EnglishTurns out sometimes, you have to trick teenagers into writing poetry.
Okazuje się czasem, że musisz podejść nastolatków podstępem, by zaczęli pisać wiersze.
EnglishNow, I'm going to try a trick, and recreate an experiment from this morning.
Teraz spróbuję odtworzyć eksperyment, który widzieliśmy rano.
EnglishUnder pressure, the rapporteur resorted to a crude procedural trick.
Będąc pod presją, sprawozdawca zastosował prosty proceduralny chwyt.
EnglishI wanted to see if I could take that idea and apply it to a magic trick.
To tylko ludzka wiara wywołuje prawdziwe działanie w organizmie.
EnglishAnd so this morning I thought, "Oh well, I'll just do a card trick."
I tego ranka pomyślałem: "Cóż, po prostu zrobię karcianą sztuczkę".
EnglishSo we trick our brains, because our brain simply doesn't accept the fact that it doesn't really make sense.
Więc oszukujemy swój umysł, ponieważ nasz mózg nie przyjmuje obrazu do wiadomości.
EnglishSo I thought a little box set of four small books might do the trick.
Tak więc uznałem, że mały zestaw 4 książek powinien mi pomóc.
EnglishThe trick is you can't see them, you can't talk to them.
Rzecz w tym, że nie możesz ich zobaczyć. ~~~ Nie możesz z nimi rozmawiać.
EnglishIn order for us to understand each other, I want to start by showing you a rudimentary, very simple magic trick.
Silna wiara w ich działanie wywołuje reakcję w organizmie zwaną efektem placebo.
EnglishThere is a trick you can do for your friends and neighbors.
Możecie zaprezentować tą sztuczkę swoim przyjaciołom albo sąsiadom.
EnglishThe name has been changed simply to try to trick citizens in what constitutes a true political fraud.
Tylko nazwa została zmieniona, aby zmylić obywateli, co stanowi prawdziwe oszustwo polityczne.
EnglishNow, to do that, we needed a set up, like a magician's trick.
By to zrobić, musimy się przygotować jak do magicznej sztuczki.
EnglishPhotos where you will need a brief moment to think to figure out the trick.
ale ja chcę, żeby wyglądało, że jednak się da.
EnglishOrchids emerged, genitalia shaped to lure insects ... a trick shared by the largest flower on Earth.
Pojawiły się orchidee w kształcie genitaliów by wabić owady.
EnglishWhen I do a trick at a party -- (Laughter) that person will immediately pull their friend over and ask me to do it again.
(Śmiech)...widz natychmiast woła przyjaciół i prosi, żebym zrobił to jeszcze raz.
EnglishBut then -- and here's the trick -- Fehr and Gachter said, on the seventh round, they told people, "You know what?
Ale wtedy - i to jest sedno - Fehr i Gachter powiedzieli podczas siódmej tury: "Wiecie co?!
EnglishAnd so the trick is -- unfortunately, we don't have an easy way to measure these like we can measure the genome.
Pułapką jest to, że niestety, nie mamy łatwej drogi, aby je zbadać jak jak robimy to z genomem.