"to upload" translation into Polish

EN

"to upload" in Polish

EN to upload
volume_up
{verb}

1. general

to upload (also: to boot, to burden, to load, to lade)
volume_up
ładować {ipf. v.}
to upload (also: to boot, to embark, to load, to lade)
Uploaded by itsmemaverickblue on 24 Aug 2011
Załadowane przez itsmemaverickblue dnia 24 sie 2011
Uploaded by gquattromani on 6 Sep 2011
Załadowane przez gquattromani dnia 6 wrz 2011
Uploaded by gquattromani on 4 Apr 2011
Załadowane przez gquattromani dnia 4 kwi 2011
to upload (also: to send, to get sth across)
These are the most common video formats that you can upload and play:
Oto najpopularniejsze formaty plików wideo, które można przesyłać i odtwarzać:.
Only the owner or editors can upload a new version of a file or delete prior versions.
Przesyłać nowe wersje plików i usuwać wersje wcześniejsze mogą tylko właściciel i redaktorzy.
Google Docs allows you to upload and store files in the cloud.
Dokumenty Google umożliwiają przesyłanie plików i przechowywanie ich w chmurze.
to upload (also: to install, to load, to put up)
volume_up
wgrać {pf. v.}

2. IT

to upload (also: to export)
volume_up
wysyłać {ipf. v.}
to upload
to upload
to upload
volume_up
wrzucać {ipf. v.}

Context sentences for "to upload" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can adjust these preferences in the Settings section of the Upload drop-down menu.
Ustawienia te możesz dostosować w sekcji Ustawienia menu rozwijanego Prześlij.
EnglishChoose the file you'd like to upload, and select one available import options below.
Wybierz plik do przesłania i zaznacz poniżej jedną z opcji importowania.
EnglishYou can decide to convert a file to Google Docs while you upload it or after uploading it:
Oto typy plików, które można przekonwertować na format Dokumentów Google:.
EnglishWe compare each upload against all of the reference files in our database.
Porównujemy każdy upload ze wszystkimi plikami w naszej bazie danych.
EnglishOnly items that you upload to Google Docs will count against your storage limit.
Do limitu przestrzeni dyskowej będą liczyć się wyłącznie elementy przesłane do Dokumentów Google.
EnglishGoogle Docs allows you to upload and store files in the cloud.
Dokumenty Google umożliwiają przesyłanie plików i przechowywanie ich w chmurze.
EnglishDocs you create and files you upload have some limits built in.
Podczas tworzenia dokumentów i przesyłania plików obowiązują określone limity.
EnglishWhen you upload files or folders to Google Docs, they take up storage space in your account.
Pliki i foldery przesyłane do Dokumentów Google zajmują przestrzeń dyskową na Twoim koncie.
EnglishYou can upload one or more folders to the Documents List at a time.
Na listę dokumentów możesz przesłać jeden lub kilka folderów naraz.
EnglishIf your listing is part of a bulk upload, click Edit your Data File to make any changes.
Jeśli Twój wpis został przesłany zbiorczo, kliknij Edytuj swój plik danych, aby wprowadzić zmiany.
EnglishTo manually select files from your computer to upload to Google Docs, follow these steps:
Aby ręcznie wybrać na komputerze pliki do przesłania do Dokumentów Google, wykonaj poniższe kroki:.
EnglishIn the "Upload settings" dialog, you can select from these options:
Wprowadzone ustawienia będą obowiązywać w przypadku wszystkich operacji przesyłania w przyszłości.
EnglishFiles that you upload but don’t convert to Google Docs format can be up to 10GB each.
Każdy przesyłany plik, który nie jest konwertowany na format Dokumentów Google, może mieć rozmiar do 10 GB.
EnglishHere are some of the things you can do when you upload files or folders to Google Docs:
Poniżej przedstawiamy niektóre korzyści, jakie zapewnia przesłanie plików i folderów do Dokumentów Google:.
EnglishIf you need to upload larger items, please split them into two or more files before uploading.
W przypadku konieczności przekazania większych elementów należy je wcześniej podzielić na dwa lub wiele plików.
EnglishAnd instead of Sony blocking, they allowed the upload to occur.
A Sony zamiast blokować zgodzili się na upload.
EnglishTo edit the text of your captions, download the caption track, edit the text and upload the file again.
Aby edytować tekst napisów, pobierz ścieżkę z napisami, przeprowadź edycję tekstu i prześlij plik ponownie.
EnglishThis upload limit is larger than the free storage space given to each Google Docs user.
Ten limit dotyczący przesyłania jest większy niż bezpłatna przestrzeń dyskowa przyznana każdemu użytkownikowi Dokumentów Google.
EnglishWhen you upload a file, a box that indicates the progress of the upload appears in the bottom right of your screen.
Podczas przesyłania pliku w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlane okno wskazujące postęp przesyłania.
EnglishWhen you upload a folder, you'll also save the time it takes you to organize your files and documents into collections.
Ponadto przesyłanie folderów eliminuje konieczność czasochłonnego organizowania plików i dokumentów w kolekcje.