"vaginal" translation into Polish

EN

"vaginal" in Polish

EN vaginal
volume_up
{adjective}

vaginal
volume_up
pochwowy {adj. m}
Common: bleeding (gastrointestinal, haematuria, haematoma, epistaxis, haemoptysis, utero-vaginal haemorrhage, haemarthrosis, ocular, purpura, bruise)
do krwioplucie, krwotok maciczno- pochwowy, wylew krwi do stawu, do gałki ocznej, plamica, siniak)

Context sentences for "vaginal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAny unexplained vaginal bleeding should be investigated as clinically indicated.
Wszelkie niewyjaśnione krwawienia z pochwy należy zbadać zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.
Englishvaginal Candida infection (fungal infection associated with local itching, burning and white
zakażenia pochwy drożdżakami Candida (zakażenia grzybami z miejscowym swędzeniem,
EnglishThe overall incidence of vaginal bleeding was low (≤ 2.6 % in all treatment groups).
Całkowita częstość występowania krwawień z pochwy była niska (≤ 2, 6 % we wszystkich grupach).
EnglishSimilar results for vaginal pH and MI were observed in the PEARL study.
Podobne pH pochwy i wskaźnika dojrzewania obserwowano w badaniu PEARL.
EnglishVaginal haemorrhage, menorrhagia, amenorrhea, vaginitis, breast pain
Krwawienie z pochwy, krwotok miesiączkowy, brak miesiączki, zapalenie pochwy, ból piersi
EnglishThe number of subjects discontinuing treatment as a result of vaginal bleeding was low [ FABLYN:
Liczba pacjentek przerywających leczenie z powodu krwawienia z pochwy była niska [ FABLYN:
EnglishAmenorrhea, breast pain, dysmenorrhea, menorrhagia, menstrual disorder, vaginal disorder
wstrzyknięcia *, zmęczenie, sztywność, gorączka§, objawy ic
Englishacute kidney failure, abnormal kidney function, vaginal secretion due to a fungal infection (vaginal
ostra niewydolność nerek, zaburzenia funkcji nerek, upławy w wyniku zakażenia grzybiczego
EnglishFemale: amenorrhea, menorrhagia, menstrual disorder, vaginal disorder Male: testicular pain
en Kobiety: brak miesiączki, krwawienie z dróg rodnych, zaburzenia Często: miesiączkowania, zaburzenia pochwy
EnglishBreast cyst, clitoral engorgement, enlarged clitoris, genital pruritus, vaginal burning sensation
Torbiel piersi, przerost łechtaczki, powiększenie łechtaczki, świąd narządów płciowych, uczucie pieczenia pochwy
Englishexperiencing an oral or vaginal yeast or fungal infection
drożdżakowego bądź grzybiczego jamy ustnej lub pochwy,
English13/ 15 In rare cases vaginal bleeding occurred.
14/ 16 W rzadkich przypadkach wstępował krwawy wyciek z pochwy.
EnglishAmenorrhea, breast pain, dysmenorrhea, menorrhagia, menstrual disorder, vaginal disorder
Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu Bardzo często: wstrzyknięcia *, zmęczenie, sztywność, gorączka§, objawy t
EnglishFemale: amenorrhea, menorrhagia, menstrual disorder, vaginal disorder Male: testicular pain
Kobiety: brak miesiączki, krwotok miesiączkowy, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia dotyczące pochwy Mężczyźni: ból jąder
EnglishVaginal discharge occurred in about one in 26 patients.
Upławy występowały u około jednej na 26 pacjentek.
EnglishVaginal moniliasis Leukorrhea Vaginal haemorrhage
Kandydoza pochwy Obfite białe upławy Krwawienia z pochwy
EnglishVaginal bleeding may occur in some females.
U niektórych kobiet może wystąpić krwawienie z dróg rodnych.
EnglishIn rare cases vaginal bleeding occurred.
W rzadkich przypadkach wstępował krwawy wyciek z pochwy.
EnglishThe most frequently reported adverse reaction in the clinical trial with Activelle was vaginal bleeding.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych dotyczących leku Activelle były krwawienia z pochwy.
EnglishThe virus is found in body fluids such as blood, semen, vaginal secretions, or saliva (spit) of infected people.
Wirus ten znajduje się w płynach ustrojowych takich jak krew, nasienie, wydzielina pochwy, ślina (plwocina) osoby zakażonej.