"vein" translation into Polish

EN

"vein" in Polish

EN vein
volume_up
{noun}

1. general

vein (also: strand)
In Denmark we have a rich vein of gold underground: clean groundwater.
W Danii pod ziemią dysponujemy bogatą żyłą złota: czystymi wodami podziemnymi.
If, during the infusion, Visudyne goes outside the vein, and especially if the affected area is
Jeśli w czasie infuzji, roztwór leku Visudyne znajdzie się poza żyłą, zwłaszcza, jeśli zmnieniona
vein (also: veinlet, strand)

2. figurative

vein
volume_up
ton {m} (wystąpienia, przemówienia)
In the same vein, I heard the Chinese being criticised for stealing our natural resources from Africa!
W tym samy tonie Chińczycy są oskarżani za kradzież naszych surowców naturalnych z Afryki!
In the same vein, the rapporteur argues for the completion of the 'free, open and functional Internal Market'.
Sprawozdawca w tym samym tonie przekonuje do ukończenia tworzenia "wolnego, otwartego i funkcjonującego rynku wewnętrznego”.
This is a major achievement and I would urge you to make rapid steps to continue in the same vein.
Jest to istotne osiągnięcie i wezwałbym państwa do podjęcia szybkich kroków celem kontynuacji tego procesu w tym samym tonie.
vein
volume_up
nuta {f} (wystąpienia)

Synonyms (English) for "vein":

vein

Context sentences for "vein" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishincreased blood pressure in the portal vein in patients with alcoholic cirrhosis
zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej u pacjentów z alkoholową marskością wątroby;
EnglishIt is given every three weeks by infusion into a vein over a period of one hour.
Preparat podawany jest co trzy tygodnie we wlewie dożylnym trwającym jedną godzinę.
EnglishAdvate is given by injection into a vein at a rate of up to 10 ml per minute.
Preparat Advate podaje się dożylnie przez kilka minut w tempie 10 ml na minutę.
EnglishThe medicine is given by slow intravenous injection (into a vein) over one minute.
Preparat należy podawać powoli, przez wstrzyknięcie dożylne, w ciągu jednej minuty.
EnglishIDflu should under no circumstances be administered into a vein (intravascularly).
W żadnym wypadku szczepionki IDflu nie należy podawać do żyły (donaczyniowo).
EnglishINTANZA should under no circumstances be administered into a vein (intravascularly).
W żadnym wypadku szczepionki INTANZA nie należy podawać do żyły (donaczyniowo).
EnglishCaelyx will be given to you by your doctor in a drip (infusion) into a vein.
Lek Caelyx będzie podawany przez lekarza w postaci dożylnego wlewu (kroplówki).
EnglishRatiograstim is a solution for injection or for infusion (drip into a vein).
Ratiograstim to roztwór do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
EnglishThis is given three times a week, injected into a vein (over 1-2 minutes).
Podaje się ją 3 razy w tygodniu przez wstrzyknięcie do żyły (przez 1- 2 minuty).
EnglishThe resulting solution is then injected into a vein rapidly, over 3 to 5 seconds.
Sporządzony roztwór wstrzykiwany jest następnie szybko dożylnie, przez 3 do 5 sekund.
EnglishFasturtec is injected slowly into a vein, which should take about 30 minutes.
Fasturtec podaje się w postaci powolnego wlewu dożylnego trwającego około 30 minut.
EnglishVelosulin may also be injected into a vein or given subcutaneously by injection.
działającą insuliną i może być stosowany z długo działającymi preparatami insulinowymi.
EnglishFilgrastim Hexal is given by injection under the skin or infusion into a vein.
Preparat Filgrastim Hexal podaje się we wstrzyknięciu podskórnym lub wlewie dożylnym.
EnglishInsert a 20 G plastic cannula in a large antecubital vein, preferably of the right arm.
Fiolka zawierająca produkt jest przeznaczona do użycia tylko u jednego pacjenta.
EnglishCEPROTIN is intended for intravenous administration (infusion into a vein).
CEPROTIN jest przeznaczony do podawania dożylnego (w postaci infuzji do żyły).
EnglishTevagrastim is a solution for injection or for infusion (drip into a vein).
Tevagrastim to roztwór do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
EnglishSuperficial vein thrombophlebitis occurred in a frequency of less than 1 %.
Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych występowało z częstością mniejszą niż 1 %.
EnglishTygacil is a powder that is made up into a solution for infusion (drip into a vein).
Tygacil ma postać proszku, z którego sporządza się roztwór do infuzji (wlew dożylny).
EnglishEXULETT is a powder that is made up into a solution for infusion (drip into a vein).
EXULETT ma postać proszku, z którego sporządza się roztwór do infuzji (wlew dożylny).
EnglishThe powder needs to be dissolved in sterile water before being injected into a vein.
Przed wykonaniem dożylnego wstrzyknięcia proszek należy rozpuścić w sterylnej wodzie.