"victimisation" translation into Polish

EN

"victimisation" in Polish

EN victimisation
volume_up
{noun}

1. general

victimisation (also: victimization)

2. British English

victimisation (also: victimization)

Synonyms (English) for "victimisation":

victimisation
victimization

Context sentences for "victimisation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is much concern about the victimisation of Roma people in this way.
Istnieją obawy, że właśnie w ten sposób wiktymizowani są Romowie.
EnglishMrs Nedelcheva has chosen to follow the path of the proposal and not merely that of claims and of victimisation.
Pani poseł Nedelcheva postanowiła pójść drogą obraną we wniosku, zamiast opierać się tylko na żądaniach i wiktymizacji.
EnglishI also accept that freedom of expression must be taken into account when considering cases of alleged victimisation.
Również uważam, że należy uwzględnić swobodę wypowiedzi podczas rozpatrywania wszystkich spraw dotyczących domniemanego represjonowania.
EnglishWe condemn all forms of discrimination and victimisation, and we are committed to supporting policies and actions aimed at eradicating them.
Potępiamy wszelkie formy dyskryminacji i prześladowania i zobowiązujemy się popierać polityki i działania służące ich wykorzenieniu.
EnglishThe proposal opens the issue of the victimisation of victims, entitling courts not to impose penalties on criminal activities of victims which are committed under duress.
We wniosku otwiera się sprawę wiktymizacji ofiar, uprawniając sądy do niekarania ofiar za przestępstwa popełnione pod przymusem.