EN wagon
volume_up
{noun}

1. general

wagon (also: car, cart, waggon)
then the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,
po nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,
Two wagons and four oxen he gave unto the sons of Gershon, according to their service:
Dwa wozy, i cztery woły dał synom Gersonowym według potrzeby urzędów ich.
And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.
Wziął tedy Mojżesz one wozy i woły i oddał je Lewitom.
wagon (also: cart, drag, masses)
wagon (also: peasant wagon)

2. "toy", American English

3. British English

4. "open", British English

wagon (also: bed, deck, flatbed, piggyback)

5. automotive, British English

6. automotive, American English

Context sentences for "wagon" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI recall a military regulation which stipulated that a single wagon could carry 8 horses or 48 men.
Przypominam wojskowy przepis, który stanowił, że w jednym wagonie można przewozić 8 koni lub 48 ludzi.
EnglishToland, went by covered wagon to California.
Ten gość, Dr Toland, wyruszył krytym wozem do Kalifornii.
EnglishWhen was the last time you tried going on the wagon?
Kiedy ostatnim razem prowadziłeś samochód?
English. ~~~ When America began moving west, we didn't add more wagon trains, we built railroads.
Kiedy Ameryka wyruszyła na Zachód, to nie dodawaliśmy więcej wozów, ale zbudowaliśmy kolej.
Englishto fall off the wagon
EnglishBy contrast, transport by the single wagon load technique is of little interest for private companies given its very limited profitability.
Dla odmiany, transport przesyłek w pojedynczych wagonach spotyka się z niewielkim zainteresowaniem ze strony firm prywatnych z uwagi na jego bardzo ograniczoną zyskowność.
EnglishThe International Wagon Regulations system, in force prior to the opening up of the market until 2006, gave national undertakings the responsibility and the freedom to determine all of these aspects.
Międzynarodowe przepisy RIV dotyczące wagonów, obowiązujące przed otwarciem rynku w 2006 roku, dawały swobodę określania wszystkich tych aspektów przedsiębiorstwom krajowym.

Other dictionary words