"wallet" translation into Polish

EN

"wallet" in Polish

EN wallet
volume_up
{noun}

wallet (also: purse, billfold)
Visit the Google Wallet homepage to check for any current promotions.
Odwiedź stronę główną usługi Portfel Google, aby sprawdzić bieżące promocje.
Verify the refund has been finalized in your Google Wallet account.
Na koncie usługi Portfel Google można potwierdzić uzyskanie zwrotu kosztów.
There are no additional costs for using Google Wallet.
Korzystanie z usługi Portfel Google nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.
wallet (also: purse, billfold)

Synonyms (English) for "wallet":

wallet

Context sentences for "wallet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCarry no purse, no wallet, no shoes; and salute no man on the way.
Nie noścież mieszka, ani taistry, ani obuwia, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie;
EnglishTo print a record of your donation from your Google Wallet account:
Aby wydrukować informacje o donacji przekazanej z konta Google Checkout:.
EnglishIf you don't have a Google Wallet account, you can create one when making your donation:
Jeśli nie masz konta usługi Google Checkout, możesz je utworzyć podczas przekazywania donacji:.
EnglishTake these, put it in your wallet and spend a second thinking about what you're going to do with it.
Weźcie je, włóżcie do portfela i pomyślcie przez chwilę, co z nimi zrobicie.
EnglishThe confirmation email from Google Wallet serves as your donation receipt.
Weryfikacyjna wiadomość e-mail z usługi Google Checkout służy jako potwierdzenie przekazania donacji.
EnglishTo donate to a non-profit organization, simply sign in to your Google Wallet account.
Aby przekazać donację organizacji non-profit, wystarczy zalogować się na konto usługi Google Checkout.
EnglishThe Belanette blister is glued in a carton which is subsequently folded to a wallet configuration.
Do portfela zawierającego blister dołączana jest ulotka dla pacjenta.
EnglishSo I snuck in a bunch of little wallet-sized pictures of the Dalai Lama, and I would hand them out.
Wiec wkradłem się tam z garścią kieszonkowej wielkości obrazków Dalai Lamy, aby je rozdać.
EnglishPayment information and order history from Google Checkout can now be managed in your Google Wallet.
Wiadomości lub witryny wyłudzające informacje mogą prosić o podanie informacji takich jak:
EnglishThe Yasminelle blister is glued in a carton which is subsequently folded to a wallet configuration.
Do portfela zawierającego blister dołączana jest ulotka dla pacjenta.
EnglishIf you signed up for Google Wallet with an address that doesn't end in @gmail.com,
Jeśli Twoje konto Portfela Google zostało założone z użyciem adresu, który nie kończy się ciągiem @gmail.com,
English. ~~~ Google Checkout is now part of Google Wallet.
Google Checkout jest teraz częścią Portfela Google.
EnglishThe capsules are supplied in a wallet card containing 28 capsules (2 blisters of 14 capsules each).
Kapsułki te są dostarczane w kartoniku zawierającym 28 kapsułek (2 blistry po 14 kapsułek każdy).
EnglishGoogle Wallet stores your payment information, transaction history, offers and more.
W Portfelu Google są przechowywane Twoje informacje dotyczące płatności, historii transakcji, ofert i nie tylko.
EnglishPayment information and order history from Google Checkout can now be managed in your Google Wallet.
Płatnościami i historią zamówień z Google Checkout możesz teraz zarządzać w swoim Portfelu Google.
EnglishDo not use after the expiry date stated on the wallet card and the blister after EXP.
Nie wolno stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i na blistrze po symbolu „ EXP ”.
EnglishThink about how you'd feel sticking it in your wallet.
Pomyślcie, jakbyście się czuli wkładając te pieniądze do portfela.
EnglishAnd he said unto them, When I sent you forth without purse, and wallet, and shoes, lacked ye anything?
I rzekł im: Gdym was posyłał bez mieszka, i bez taistry, i bez butów, izali wam czego nie dostawało?
EnglishIn the free document wallet, notably there was a tie.
W podarowanej teczce na dokumenty można było znaleźć krawat.
EnglishSign in to Google Wallet to get started buying online!
Zaloguj się w Portfelu Google, aby zacząć zakupy online!