"wand" translation into Polish

EN

"wand" in Polish

EN wand
volume_up
{noun}

wand (also: dowsing rod)
Yet at this level, it is not a case of simply waving a magic wand.
Na tym poziomie nie jest to jednak kwestia zwykłego machnięcia czarodziejską różdżką.
Despite its many virtues, the Europe 2020 strategy is not a magic wand for European industry in a world where competition is global and fierce.
Pomimo wielu swoich zalet, strategia UE 2020 nie jest dla przemysłu europejskiego w świecie globalnej i ostrej konkurencji czarodziejską różdżką.
As the Commissioner has just said, however, we cannot simply wave a magic wand and get rid of oil within the next 10 years.
Jednak, jak już powiedział pan komisarz, nie możemy po prostu machnąć magiczną różdżką i w ciągu najbliższych 10 lat rozstać się z ropą naftową.

Synonyms (English) for "wand":

wand

Context sentences for "wand" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to say once again, Mr President, that we cannot wave away reality with a magic wand.
Chcę powiedzieć jeszcze raz, panie przewodniczący, że nie możemy zaklinać rzeczywistości.
English(FI) Mr President, innovation has become today's buzzword, as it were: a kind of magic wand.
(FI) Panie przewodniczący! Innowacje stały się głównym hasłem dnia: rodzajem magicznej różdżki.
EnglishIt is true that if we had a magic wand we could have acted on the very night of the elections.
To prawda, że gdybyśmy mieli magiczną różdżkę, to moglibyśmy działać dokładnie w nocy wyborów.
EnglishPaul is the designer of this wand, and maybe its easiest for him to come over here and tell me in person what's going on.
Paul jest projektantem różdżki i może najprościej będzie, jak tu podejdzie i opowie mi sam co się dzieje.
EnglishIt was also not intended to immediately solve, with a wave of our magic wand, the situation in Zimbabwe.
Nie miał on także za zadanie natychmiastowego rozwiązania, jak za machnięciem różdżki czarodziejskiej, sytuacji w Zimbabwe.
EnglishIt is not the case that if we had the Lisbon Treaty tomorrow everything would disappear with a wave of a magic wand.
Nie jest tak, że gdybyśmy mieli traktat lizboński, już jutro wszystkie problemy zniknęłyby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
EnglishThere is no magic wand.
EnglishIf research is provided with adequate funding and researchers are left alone to get on with it, it will produce results, but it is not a magic wand.
Jeżeli zapewnimy środki na badania i pozwolimy badaczom się nimi zajmować, da to wyniki, ale nie za machnięciem magicznej różdżki.
English. - (IT) Madam President, I would like to reply that I am in possession of a magic wand and can solve all our problems this very evening.
(IT) Pani przewodnicząca! Chciałbym móc odpowiedzieć, że mam czarodziejską różdżkę i mogę rozwiązać wszystkie nasze problemy tego jednego wieczora.
EnglishIt was really humbling to see for the first time, to really understand that even if I could have taken a magic wand and fixed everything, I probably would have gotten a lot wrong.
Spokorniałam, widząc po raz pierwszy, naprawdę rozumiejąc, że nawet gdybym mogla wziąć do ręki magiczną różdżkę i naprawić wszystko, prawdopodobnie popełniłabym wiele błędów.