"wandering a" translation into Polish

EN

"wandering a" in Polish

See the example sentences for the use of "wandering a" in context.

Similar translations for "wandering a" in Polish

wandering noun
to wander verb
a article

Context sentences for "wandering a" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBetter is the sight of the eyes than the wandering of the desire: this also is vanity and a striving after wind.
Lepiej jest co oczyma widzieć, niżeli tego żądać; aleć i to marność i utrapienie ducha.
EnglishOf course, one of the judges is wandering by, and he goes, "Wow!
Oczywiście jeden z sędziów przechodząc obok, rzuca: "Wow!
EnglishLearn from our history of wandering westwards as you plan for the EU-Africa Summit in December.
Przy planowaniu grudniowego szczytu UE-Afryka wyciągnijcie wnioski z naszej historii wędrówek na zachód.
EnglishAs the sparrow in her wandering, as the swallow in her flying, So the curse that is causeless alighteth not.
Jako się ptak tam i sam tuła, i jako jaskółka lata: tak przeklęstwo niezasłużone nie przyjdzie.
EnglishNow why are you just wandering around saying this obvious thing?"
Dlaczego chodzisz i powtarzasz tę oczywistość?"
EnglishAnd a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
EnglishFor it shall be that, as wandering birds, as a scattered nest, so shall the daughters of Moab be at the fords of the Arnon.
Bo inaczej Moab będzie jako ptak tułający się, i z gniazda wypłoszony; tak będą córki Moabskie przy brodach Arnon.
EnglishThe presence of camels, mountains, desert wells and springs took me back to the year I spent wandering the Sinai Desert.
Obecność wielbłądów, gór, pustynnych studni oraz źródeł przypominały mi rok, który spędziłam wędrując przez Pustynię Synaj.
EnglishThen shalt thou say in thy heart, Who hath begotten me these, seeing I have been bereaved of my children, and am solitary, an exile, and wandering to and fro?
I rzeczesz w sercu swem: Któż mi tych napłodził?
EnglishBack in about 2000, I was living in Brooklyn, I was trying to finish my first book, I was wandering around dazed every day because I wrote from 12 a.m. to 5 a.m.
Próbowałem skończyć pierwszą książkę, błąkałem się nieprzytomnie każdego dnia, bo pisałem od północy do 5 rano.
EnglishAnd he is credited with doing over 4,000 of these public surgeries, wandering around in Europe, which is an astonishing number, when you think that surgery must have been a last resort.
Przypisuje się mu wykonanie ponad 4000 takich publicznych operacji w trakcie wędrówek po Europie.
EnglishAnd the virtual space itself -- there's about 250,000 people a day that are wandering around in there, so the kind of, active population is something like a smallish city.
To coś w rodzaju aktywnej populacji małego miasta, ale około 10-krotnie większego od San Francisco o porównywalnej gęstości zabudowania.
EnglishAnd you are likely to be wandering around -- and your children -- on regrown body parts in a reasonable period of time, in some places in the world where they don't stop the research.
Już niedługo razem z dziećmi będziecie mogli sobie chodzić na odrośniętych kończynach tam, gdzie badania nie zostaną zatrzymane.
EnglishAnd we found out that he was Hispanic, he didn't speak any English, he had no money, he'd been wandering the streets for days, starving, and he'd fainted from hunger.
Dowiedzieliśmy się, że był Latynosem, nie mówił po angielsku, nie miał pieniędzy, przez całe dni łaził po ulicach, głodując i teraz zemdlał z głodu.
EnglishSo, they went to the police and they said, "We know that at the Rome railroad station, there are all these lost souls wandering around, muttering gibberish.
Więc poszli na policję i powiedzieli, "Wiemy, że na dworcu głównym w Rzymie jest pełno zagubionych dusz, które włóczą się po torach, coś tam mrucząc pod nosem.
EnglishWhether we're born in San Francisco, or Sudan, or close to the heart of the Milky Way galaxy, we are the products of a billion-year lineage of wandering stardust.
Czy urodziliśmy się w San Francisco, czy w Sudanie... ...czy w okolicach centrum Drogi Mlecznej... ...pochodzimy od unoszącego się w przestrzeni od miliardów lat gwiezdnego pyłu.
EnglishI was the youngest by at least a decade, but somehow the poets at the Bowery Poetry Club didn't seem bothered by the 14-year-old wandering about -- if fact, they welcomed me.
Byłam o jakieś 10 lat młodsza od pozostałych, ale jakimś cudem poetom z Klubu Poetyckiego Bowery nie przeszkadzała wałęsająca się tam 14-latka, właściwie to bardzo mile mnie przyjęli.
Other dictionary words
English
  • wandering a

Search for more words in the English-Norwegian dictionary.