"want me" translation into Polish

EN

"want me" in Polish

See the example sentences for the use of "want me" in context.

Similar translations for "want me" in Polish

want noun
to want verb
me pronoun
Polish

Context sentences for "want me" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English"You want me to deliver human rights throughout my global supply chain.
"Chcecie, byśmy wprowadzili prawa człowieka na całej linii naszego łańcucha dostaw?
EnglishAnd Jack Nicholson just says, "You make me want to be a better man."
", a Jack Nicholson mówi: "Sprawiasz, że chcę stać się lepszym człowiekiem".
EnglishAnd you're focused on me and why I'm such a great guy, and why you want to invest in me.
I myślisz tylko o mnie, o tym jaki jestem świetny i dlaczego chcesz we mnie zainwestować.
English-enabled Leviathan Force that says, "You want me to take that guy down?
Mamy za to amerykańskie Oddziały Lewiatana: "Chcesz, żebym załatwił tego kolesia?
EnglishIn the short-term, have you made me want to know what will happen next?
Innymi słowy, sprawiliście bym chciał wiedzieć co stanie się dalej?
EnglishNow she says she doesn't want to reach me because I'm a godless person.
Teraz znowu mówi, że nie chce mnie znaleźć, bo jestem bezbożnikiem.
EnglishAnd I knew she wouldn't want me to go get them, so I just did it anyway.
Wiedziałem, że mamie się nie spodoba, ale i tak to zrobiłem.
EnglishI don't want another "me too" product. ~~~ I want somebody who knows, who can change the world out there.
Nie chcę kolejnego produktu z cyklu "to ja też." Chcę kogoś, kto chce zmienić świat.
EnglishOr -- and this is the fun part for me -- we want you to take us out into the natural world.
Albo – co jest dla mnie prawdziwą zabawą – chcemy, żebyś zabrała nas na zewnątrz, do świata natury.
EnglishBut more importantly, have you made me want to know how it will all conclude in the long-term?
Co ważniejsze, czy sprawiliście bym chciał wiedzieć jak to wszystko się zakończy w dłuższym czasie?
EnglishThen finally she said, "The third thing I want you to promise me is that you'll never drink alcohol."
W końcu odparła:: "Po trzecie, chcę żebyś mi przyrzekł, że nigdy nie będziesz pić alkoholu".
EnglishLast night he told me: 'I want to know that French people...
Powiedział mi wczoraj wieczorem: "Chcę wiedzieć, czy Francuzi...”
EnglishSo please just tell me what you want me to do.
Proszę mi tylko powiedzieć, jakich konkretnych działań państwo ode mnie oczekują .
EnglishI would -- if anybody's got a whale skeleton they want to sell me, I'll put it in the studio.
Jeśli ktoś ma może szkielet walenia i chciałby go sprzedać niech da znać, zmieszczę go w mojej pracowni.
EnglishBut with all due respect to all the men, and the older men especially, they did not want me around.
Ale z całym szacunkiem wobec wszystkich mężczyzn, a zwłaszcza starszych, oni mnie tam nie chcieli.
EnglishDo you want to press me for a supplementary?
Słyszała Pani odpowiedź. czy chce Pani wymusić na mnie pytanie uzupełniające?
EnglishSo, Brittany, I want you to show me... your private moment.
Więc, Brittany, chcę, żebys pokazała mi... swoją prywatność.
EnglishI've also had some meals that make me want to dry heave.
Lecz jadłem również posiłki, które przyprawiały mnie o mdłości.
EnglishIt sounds like, he says, "God, I want you to make me famous."
Brzmi jakby mówił: "Boże, chce być uczynił mnie sławnym".
EnglishIn fact there are people in this room who may not want me to show you this clip we're about to see.
Tak naprawdę, w tej sali są ludzie, którzy mogą nie chcieć abym pokazał fragment, który zaraz zobaczymy.

Other dictionary words

English
  • want me

In the German-English dictionary you will find more translations.