"want me to" translation into Polish

EN

"want me to" in Polish

See the example sentences for the use of "want me to" in context.

Similar translations for "want me to" in Polish

want noun
to want verb
me pronoun
Polish
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "want me to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English"You want me to deliver human rights throughout my global supply chain.
"Chcecie, byśmy wprowadzili prawa człowieka na całej linii naszego łańcucha dostaw?
English-enabled Leviathan Force that says, "You want me to take that guy down?
Mamy za to amerykańskie Oddziały Lewiatana: "Chcesz, żebym załatwił tego kolesia?
EnglishAnd I knew she wouldn't want me to go get them, so I just did it anyway.
Wiedziałem, że mamie się nie spodoba, ale i tak to zrobiłem.
EnglishSo please just tell me what you want me to do.
Proszę mi tylko powiedzieć, jakich konkretnych działań państwo ode mnie oczekują .
EnglishBut with all due respect to all the men, and the older men especially, they did not want me around.
Ale z całym szacunkiem wobec wszystkich mężczyzn, a zwłaszcza starszych, oni mnie tam nie chcieli.
EnglishIn fact there are people in this room who may not want me to show you this clip we're about to see.
Tak naprawdę, w tej sali są ludzie, którzy mogą nie chcieć abym pokazał fragment, który zaraz zobaczymy.
EnglishIf all you want me to do is pop up and be seen to be alongside everybody, I will not do that.
Jeżeli wszystko, czego Państwo ode mnie oczekują, to pojawianie się i bycie widoczną wszędzie - to tego nie zrobię.
EnglishYou want me to confirm that, and I am quite happy to do so, but I can go still further, Mr Watson.
Zależy panu, żebym to potwierdził, z zadowoleniem więc to robię, ale mogę pójść jeszcze dalej, panie pośle Watson.
EnglishSo Cate says, "Shekhar, what do you want me to do?"
Więc Kate mówi: "Shekhar, co chcesz, żebym zrobiła?",
EnglishWant me to tell you how to melt Rachel's heart?
Chcesz, żebym ci powiedziała, coś pikantnego o Rachel?
EnglishWell, if that's the case, what do you want me to do?
Jeśli o to chodzi, co chcesz abym zrobił?
EnglishSaint, how do you want me to pay for this?
Panie Saint, jak mam za to zapłacić?
EnglishEr, do you, do you want me to wrap it?
Ee, czy ty, czy chcesz abym je zawinął?
EnglishI do not know whether I can read a list of those amendments, or if you want me to stand up in each case with exactly the same request.
Nie wiem, czy mogę odczytać listę tych poprawek, czy też mam w każdym przypadku zwracać się z tą samą prośbą.
EnglishAnd she doesn't want me to come and visit.
EnglishHow many times do you want me to poke Zack?
EnglishYou want me to move in with you?
Chcesz abym się do ciebie wprowadził?
EnglishIf you want me to be more precise I believe we have to put more into building a European identity.
Jeżeli chcą państwo, bym wyraził się bardziej precyzyjnie, to jestem przekonany, że musimy podjąć większe wysiłki na rzecz budowania tożsamości europejskiej.
EnglishRW: Do you want me to hold you or not?
EnglishYou want me to cut my cock off?

Other dictionary words

English
  • want me to

Translations into more languages in the bab.la Turkish-English dictionary.