"want nothing to do" translation into Polish

EN

"want nothing to do" in Polish

See the example sentences for the use of "want nothing to do" in context.

Similar translations for "want nothing to do" in Polish

want noun
to want verb
nothing noun
nothing adverb
Polish
nothing pronoun
Polish
to preposition
Polish
to conjunction
do noun
Polish
to do verb

Context sentences for "want nothing to do" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI must point out that I want nothing to do with this Member of Parliament.
Chcę zaznaczyć, że nie życzę sobie mieć nic do czynienia z tym posłem do Parlamentu.
EnglishWe want nothing to do with this, we are against this domination of politics by the mafia.
Nie chcemy niczego z tym robić, jesteśmy przeciwko temu zdominowaniu polityków przez mafię.
EnglishTurns out it really means, "We want nothing to do with your movie."
Okazało się, że tak naprawdę chodziło o: "Nie chcemy mieć nic wspólnego z twoim filmem".
EnglishEuropean citizens want nothing to do with any further enlargement in the short or medium term, and certainly nothing to do with an enlargement to include Turkey, of course.
Obywatele Europy nie pragną żadnego dalszego rozszerzenia w perspektywie krótko- ani średnioterminowej, a już z pewnością nie chcą rozszerzenia Unii o Turcję.
EnglishThe symbols were deliberately not included in the Treaty because the Dutch, for example, want nothing to do with a European superstate and with the outward symbols of a European superstate.
Symboli celowo nie uwzględniono w traktacie, ponieważ na przykład Holendrzy nie chcą słyszeć o europejskim superpaństwie i jego zewnętrznych symbolach.

Other dictionary words

English
  • want nothing to do

Translations into more languages in the bab.la Korean-English dictionary.