"want them" translation into Polish

EN

"want them" in Polish

See the example sentences for the use of "want them" in context.

English-Polish dictionary

Context sentences for "want them" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey don't like it if you come in and want to saw them open and look inside.
Nie lubią, jak ktoś przychodzi i chce rozpiłować je, żeby zajrzeć do środka.
EnglishYet the Commission and the 15 original Member States want to prevent them from doing so.
Jednakże Komisja i 15 pierwotnych państw członkowskich nie chce im na to pozwolić.
EnglishIt is therefore unacceptable to want to apply them in private companies.
Nie można zatem akceptować zamiaru stosowania ich w prywatnych przedsiębiorstwach.
EnglishWe do not yet have these national management declarations, but we want to get them.
Tych krajowych deklaracji w sprawie zarządzania jeszcze nie mamy, ale chcemy je uzyskać.
EnglishAnd you feel a love toward them and you want them to be happy, even the enemy.
I czujesz do nich miłość, chcesz żeby były szczęśliwe, nawet wrogowie.
EnglishOh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.
Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
EnglishI am pleased we have shown, today, that we want to work with them and to help.
Cieszę się, że pokazaliśmy dziś, iż chcemy współpracować i pomagać.
EnglishI do not want to list them all, but there is still a great deal of work to do here.
Nie chcę tu wymieniać ich wszystkich, ale w tym względzie pozostaje jeszcze bardzo wiele pracy.
EnglishHowever, we want them to help service providers in the same way in every Member State.
Chcemy jednak, aby w każdym z państw członkowskich pomogły one w ten sam sposób usługodawcom.
EnglishDo Mr Berlusconi and Mr Sarkozy want to subject them to border checks?
Czy panowie Berlusconi i Sarkozy chcą objąć ich kontrolami granicznymi?
EnglishIn each of them, we want an adequately funded policy framework.
Chcemy, aby w każdym z obszarów funkcjonowały stosownie finansowane ramy polityczne.
EnglishYet if you really want them to go, you have to give them a way out.
Jeśli jednak chcecie, by odeszli, musicie pozostawić im drogę ucieczki.
EnglishI have two daughters and I want them to have the same chance as boys have to get jobs.
Mam dwie córki i chciałbym, aby miały takie same szanse na znalezienie pracy, jakie mają chłopcy.
EnglishHowever, things will only continue in that way if we want them to.
Jednak jeżeli tylko będziemy chcieli, możemy zmienić obecną sytuację.
EnglishBut I want them to play; as a mom, I want them to play, like, real-world play.
Chcę, żeby się bawili, jako mama, w prawdziwym świecie.
EnglishI think our tendency is to hope that things will turn out the way we want them to much of the time.
Mamy tendencję, żeby przez większość czasu liczyć na to, że sprawy same się jakoś ułożą.
EnglishChild: Our parents are illiterate and we want to teach them how to read and write.
Nasi rodzice nie umieją czytać. ~~~ Chcemy ich nauczyć.
EnglishWe want them all in, but some will be more prepared than others.
Chcemy, aby wszystkie kraje należały do UE, ale niektóre będą lepiej przygotowane niż inne.
EnglishWe want them to move towards democracy and to respect human rights.
Chcemy, by podążały ku demokracji i przestrzegały praw człowieka.
EnglishI want them to be able to literally build their imagination into these experiences and make them their own.
Chcę by mogły dokładać swoje wyobrażenia do rzeczywistości i ją przekształcać.

Similar translations for "want them" in Polish

them pronoun
Polish
want noun
none of them
one of them
between them
for them
Polish