"want to acknowledge" translation into Polish

EN

"want to acknowledge" in Polish

See the example sentences for the use of "want to acknowledge" in context.

Context sentences for "want to acknowledge" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTechnically, do we want to acknowledge reality, which is that the euro is a virtually bankrupt currency?
Czy w kategoriach technicznych jesteśmy gotowi przyznać, że w rzeczywistości euro jest praktycznie waluta upadłą?
EnglishFinally, I want to acknowledge the role of Parliament in approving the fund for Dell workers.
Na zakończenie chcę wyrazić podziękowanie za rolę odegraną przez Parlament w procesie zatwierdzenia funduszu na rzecz pracowników z firmy Dell.
EnglishSecondly, we want to acknowledge the progress that has been made with the various subregions and strengthen bilateral partnerships.
Po drugie, chcemy wyrazić wdzięczność za postęp, jaki się dokonał w różnych subregionach oraz wzmocnić partnerstwa dwustronne.
EnglishSo to conclude, I mostly want to acknowledge my two collaborators, Wyatt Korff and Roy Caldwell, who worked closely with me on this.
Na zakończenie, chciałabym głównie wyrazić uznanie wobec moich dwóch współpracowników, Wyatta Korffa i Roya Caldwella, którzy ze mną nad tym pracowali.
EnglishI also want to acknowledge good progress made with the common agricultural policy and, in particular, the IAC system, which has given great benefit as well.
Ponadto chciałbym zwrócić państwa uwagę na istotny postęp, jaki dokonał się w dziedzinie wspólnej polityki rolnej, a w szczególności w kwestii ZSZIK, co także przyniosło duże korzyści.

Other dictionary words

English
  • want to acknowledge

Have a look at the Polish-English dictionary by bab.la.