"want to ask" translation into Polish

EN

"want to ask" in Polish

See the example sentences for the use of "want to ask" in context.

Context sentences for "want to ask" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
English(Laughter) So I was like, "Maybe you want to ask some of my colleagues that directly."
(Śmiech) Więc odpowiedziałem: "Może zechciałbyś spytać o to kilku moich kolegów".
EnglishThere are three questions I want to ask the Commission, like Mr Gauzès and others.
Tak samo jak pan Gauzès i inni, chciałabym zadać Komisji trzy pytania.
EnglishHowever, I want to ask you what you are doing to develop online services.
Chciałabym jednak zapytać, co robicie w kierunku rozwijania usług on-line.
EnglishAnd I want to ask the question: how far and how fast would be have to move?
I chcę zadać pytanie: Jak szybko i na jaką skalę musielibyśmy działać?
EnglishSo I want to ask a question: What should culture in the 21st century look like?
Chcę zatem zadać pytanie: Jak powinna wyglądać kultura XXI wieku?
EnglishNow, 20 years on, at TED, I want to ask your help in a new reframing.
Teraz – 20 lat później – tutaj, na TED proszę was o pomoc w dokonaniu następnej zmiany.
EnglishI want to ask you whether we can have any hope that this will happen.
Chciałabym zapytać, czy możemy mieć w ogóle nadzieję, że tak się stanie?
EnglishLastly, I want to ask where the justice ministers are in this whole exercise.
Na koniec chciałabym zapytać, gdzie w tych wszystkich działaniach są ministrowie sprawiedliwości.
EnglishI want to ask whether this is a sign of your inclination to move ahead with this important measure.
Pragnę zapytać, czy jest to oznaka Pani chęci, aby pójść naprzód w tej ważnej sprawie.
EnglishI just want to ask you, Lord Dartmouth, one very simple question.
Lordzie Dartmouth! Chcę tylko zadać Panu jedno bardzo proste pytanie.
EnglishI do not even want to ask what the results of the questionnaire were when it came to the word 'deflation'.
Nawet już nie chcę pytać o wyniki sondażu, gdyby chodziło o pojęcie "deflacji”.
EnglishI want to ask the Commission to take into account these concerns when they prepare their legislative text.
Chcę poprosić Komisję o uwzględnienie tych obaw podczas prac nad tekstem ustawodawczym.
EnglishAnd the question that I want to ask everybody here today is are you guys all cool with that idea?
Pytanie które chcę dzisiaj zadać wszystkim tu zebranym czy dla was, ludzie, to jest w porządku ?
EnglishI just want to ask the Minister if he has a view on that.
Chcę się zapytać pana ministra, jaka jest jego opinia na ten temat.
EnglishAnd so at this moment I want to ask to celebrate Emma with me.
Więc teraz chciałbym was prosić, żebyśmy razem uczcili Emmę.
EnglishAnd I want to ask three questions in this talk, in the 10 minutes that remain, about the blogosphere.
Toteż chciałabym poruszyć trzy sprawy w tych 10 minutach, które nam zostały, dotyczące blogosfery.
EnglishSecondly, I want to ask you about the protocol annexed to the Lisbon Treaty on the Euratom Treaty.
Druga sprawa jest związana z dołączonym do traktatu lizbońskiego protokołem na temat traktatu Euratom.
EnglishI want to ask him to do that before 1 July this year so that we are able to come up with tangible savings.
Chcę, aby to zrobił przed 1 lipca tego roku, tak abyśmy mogli określić konkretne oszczędności.
EnglishAs a cosmologist, I want to ask, why is the universe like this?
Jako kosmolog pytam, dlaczego wszechświat jest taki ?

Other dictionary words

English
  • want to ask

Search for more words in the English-Japanese dictionary.