"want to be informed" translation into Polish

EN

"want to be informed" in Polish

See the example sentences for the use of "want to be informed" in context.

Context sentences for "want to be informed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLeave your e-mail address if you want to be informed about the latest changes and updates.
Aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach, podaj swój adres e-mail.
EnglishThey want to be informed, and I would very much like to help them achieve that.
Chcą być informowani, a ja chciałabym im pomóc to osiągnąć.
EnglishWe want to be informed of all employees and not just those on the establishment plan.
Chcemy być informowani o wszystkich pracownikach, a nie tylko o tych, którzy są objęci planem zatrudnienia.
EnglishWe want to be informed, not just automatically by the Commission, but we want to be informed of the results and about the transposition of this package of directives.
Chcemy być informowani, nie tylko automatycznie - przez Komisję, o wynikach oraz transpozycji przedmiotowego pakietu dyrektyw.
EnglishWe simply want to be informed of the current state of play, to be given explanations about the reasons for the delay, and to be reassured that these problems will be resolved.
Po prostu pragniemy być informowani o obecnym stanie rzeczy, otrzymywać wyjaśnienia dotyczące powodów opóźnienia oraz zapewnienia, że problemy zostaną rozwiązane.

Other dictionary words

English
  • want to be informed

Moreover, bab.la provides the Hindi-English dictionary for more translations.