"want to bring" translation into Polish

EN

"want to bring" in Polish

See the example sentences for the use of "want to bring" in context.

Context sentences for "want to bring" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
EnglishWe are 27 countries and we want to bring the 27 together over the Treaty of Lisbon.
Stanowimy 27 państw i chcemy wprowadzić traktat lizboński we wszystkich 27 państwach.
EnglishI want to bring the broadest possible consensus and exclude nobody.
Chcę tworzyć najszerszy możliwy front porozumienia i nie chcę nikogo wykluczać.
EnglishYou want to bring the parliaments closer together in order to bring citizens closer together.
Chce pan zbliżenia do siebie parlamentów, by zbliżyć do siebie obywateli.
EnglishTo suggest that this all, sort of, about little, tiny creatures, I want to bring it close to home.
Wśród długowiecznych organizmów są też takie, które trwają w nas: są to komórki jajowe.
EnglishOur problem is that, in my opinion, we want to bring too many matters into the discussion.
Problem, który mamy polega na tym, ze moim zdaniem za wiele spraw chcemy wnieść jeśli chodzi o dyskusje.
EnglishThere are a couple of things going on right now that I want to bring to your attention.
IRS wprowadził program w życie. ~~~ (Brawa) ~~~ Jest obecnie kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę.
EnglishFollowing on from everything that other Members have already said, there are three points that I want to bring up.
Z wypowiedzi innych posłów wynikają trzy kwestie, które chciałabym poruszyć.
EnglishIt will also require stamina, if we want to bring lasting development to this war-torn country.
Będzie również wymagać wytrwałości, jeśli chcemy zaprowadzić trwały pokój w tym wstrząśniętym wojnami kraju.
EnglishThis is the essential reason for us saying that we want to bring this procedure to a conclusion now.
Jest to bardzo ważny powód dla nas, by powiedzieć, że chcemy doprowadzić do końca tę procedurę właśnie teraz.
EnglishSo again, which potential do we want to bring out?
Wracamy do kwestii tego, jaki potencjał chcemy wyłonić.
EnglishYou don't want to bring smiles back to their faces?
Nie chcesz, by uśmiech wrócił na ich twarze?
EnglishFinally, I completely agree that simply adopting measures is not enough if we want to bring Europe closer to its citizens.
Wreszcie, w pełni zgadzam się, że samo przyjęcie środków nie wystarczy, jeżeli chcemy przybliżyć Europę obywatelom.
EnglishThe main questions we have to pose now are, first, where we want to bring Belarus and, second, how we can do it.
Zasadnicze pytania, jakie musimy teraz postawić to po pierwsze, dokąd chcemy zaprowadzić Białoruś i, po drugie, jak możemy to uczynić.
EnglishPrecisely because we want to bring this country closer to Europe, it must also allow itself to be measured by European standards.
Właśnie dlatego, że chcemy przybliżyć ten kraj do Europy, on sam też musi pozwolić oceniać się według europejskich standardów.
EnglishWe now want to bring this forward.
EnglishJohn, do you want to bring him up?
EnglishAnd the Holocaust culture that we have in this country makes Americans, sort of, more prone to, I think, want to bring Never Again to life.
Kultura Holokaustu w tym kraju sprawia, że Amerykanie, w pewnym sensie, są bardziej skłonni, pragną wcielać w życie "Nigdy Więcej".
EnglishWe want to bring about a coming together of the experts - at hearings, in the working groups and also for the development of studies.
Chcemy doprowadzić do współpracy pomiędzy ekspertami - w formie posiedzeń, w ramach grup roboczych oraz poprzez prowadzenie badań naukowych.
English. - Madam President, I want to bring together my two reports in the luxurious amount of time I have for my introduction in this House.
sprawozdawca. - Pani przewodnicząca! Chciałabym powiązać obydwa moje sprawozdania mając do dyspozycji wyjątkowo długi czas na wystąpienie przed Izbą.

Other dictionary words

English
  • want to bring

Have a look at the Romanian-English dictionary by bab.la.