"want to close" translation into Polish

EN

"want to close" in Polish

See the example sentences for the use of "want to close" in context.

Similar translations for "want to close" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
close noun
close adjective
close adverb
Polish
to close verb

Context sentences for "want to close" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet me be clear in saying that the Commission does not want to close the debate.
Chciałabym jasno stwierdzić, że Komisja nie chce zamknięcia tej debaty.
EnglishWe want to close the divide between the citizens and policy and between the citizens and the institutions.
Pragniemy zasypać przepaść między obywatelami a polityką oraz między obywatelami a instytucjami.
EnglishI do not want to close this speech without stating my appreciation for the start of your Commission mandate.
Nie chcę kończyć mojego wystąpienia bez wyrażenia uznania dla początków pańskiej kadencji w Komisji.
EnglishI want to close today with a new piece from my book.
Chciałabym zakończyć fragmentem mojej nowej książki.
EnglishAnd so I want to close with a little song.
A więc chcę, zakończyć małą piosenką.
EnglishAfter all, we now know that this Opel plant is one of the most profitable, one of the most efficient plants within the General Motors group - and yet they want to close it.
W końcu wszyscy wiemy, że ten zakład Opla jest jednym z najbardziej rentownych, jednym z najbardziej efektywnych zakładów w grupie General Motors - a jednak chcą go zamknąć.

Other dictionary words

English
  • want to close

Even more translations in the Russian-English dictionary by bab.la.