"want to consider" translation into Polish

EN

"want to consider" in Polish

See the example sentences for the use of "want to consider" in context.

Context sentences for "want to consider" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I want to consider two issues.
Panie Przewodniczący! Chcę rozważyć dwie kwestie.
EnglishYou may want to consider asking a family member or close friend to help you stay alert to signs of depression or changes in your behaviour.
Można rozważyć poproszenie członka rodziny lub przyjaciół o pomoc w rozpoznaniu oznak depresji lub zmian w zachowaniu.
EnglishBefore you place a new order, you may want to consider the following issues that users often encounter when making purchases online:
Przed złożeniem nowego zamówienia weź pod uwagę następujące kwestie, z którymi użytkownicy często mają do czynienia podczas dokonywania zakupów online:.
EnglishYou may want to consider asking a family member or close friend to help you stay alert to signs of depression or changes in your behaviour.
Należy rozważyć poproszenie członka rodziny lub bliskiego przyjaciela, aby pomógł pacjentowi rozpoznać objawy depresji lub zmiany w jego zachowaniu.
EnglishGoogle doesn't make any antivirus software, but the following article contains a list of antivirus software that you might want to consider: Removing malware from your computer.
Google nie udostępnia żadnego własnego programu antywirusowego, ale listę aplikacji, którymi warto się zainteresować, podano w artykule: Usuwanie złośliwego oprogramowania z komputera.
EnglishThat was an excellent decision, but now we might want to consider whether the moratorium is sufficient and whether we should perhaps prohibit the use of these types of single-use GM seeds.
Była to doskonała decyzja, jednak być może warto się zastanowić czy moratorium jest wystarczającym środkiem. Być może potrzebny jest definitywny zakaz używania tego typu ziaren.
EnglishHowever, if you don't want your Gmail username appearing in your AdWords account, you might want to consider separating your Gmail login from your AdWords account to enhance your security.
Jeśli jednak nie chcesz, aby Twoja nazwa użytkownika usługi Gmail pojawiała się na koncie AdWords, możesz rozdzielić login konta Gmail i konto AdWords w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Other dictionary words

English
  • want to consider

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.