"want to do anything" translation into Polish

EN

"want to do anything" in Polish

See the example sentences for the use of "want to do anything" in context.

Similar translations for "want to do anything" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
do noun
Polish
to do verb
anything pronoun

Context sentences for "want to do anything" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout it, you might as well say, 'Oh well, fishermen today do not want to do anything!'
Bez niej moglibyście równie dobrze powiedzieć: "w porządku, rybacy nie chcą nic dziś robić!”.
EnglishLook, we don't want to do anything to draw attention to ourselves.
Słuchaj, nie chcemy robić niczego, co mogłoby ściągnąć na nas uwagę.
EnglishI do not want to do anything to upset that, but I hope there will be sympathy for the UK position.
Nie chcę czynić nic, aby ten stan zaburzyć - mam jedynie nadzieję, że stanowisko Wielkiej Brytanii spotka się ze zrozumieniem.
EnglishHe does not want to do anything until 2012, even though you yourself have just said that it is already clear that the non-binding targets are not sufficient.
Pan komisarz nie chce nic robić do roku 2012, mimo że sam Pan przed chwilą powiedział, że jest już jasne, iż cele niewiążące nie są wystarczające.

Other dictionary words

English
  • want to do anything

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.