"want to do things" translation into Polish

EN

"want to do things" in Polish

See the example sentences for the use of "want to do things" in context.

Similar translations for "want to do things" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
do noun
Polish
to do verb
things noun
thing noun

Context sentences for "want to do things" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must all work together to change this if we want to do things better in future.
Jeżeli chcemy w przyszłości działać sprawniej, musimy wszyscy pracować nad zmianą tego stanu rzeczy.
EnglishThey want to do things, they want to get their hands dirty, they want education to be for real.
Chcą coś robić, ubrudzić sobie ręce, chcą by szkoła była praktyczna.
EnglishChildren want to do things.
EnglishWe have a program called JusticeMakers, and we realized there are people that are courageous and want to do things, but how can we support them?
Mamy program zwany JusticeMakers, i uświadomiliśmy sobie, że są odważni ludzie, chcący działać, ale jak możemy ich wesprzeć?
EnglishWe want to do things quickly, but we want to do things well, which explains the high level of appropriations we are asking the Council to support.
Chcemy działać szybko, ale chcemy działać dobrze, co wyjaśnia, dlaczego poziom środków, o których poparcie prosimy Radę, jest taki wysoki.

Other dictionary words

English
  • want to do things

In the Romanian-English dictionary you will find more translations.