"want US" translation into Polish

EN

"want US" in Polish

See the example sentences for the use of "want US" in context.

Similar translations for "want US" in Polish

want noun
to want verb
us pronoun
Polish
US noun
Polish

Context sentences for "want US" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn particular, we reject class actions: we do not want US conditions in Europe.
W szczególności odrzucamy pozwy zbiorowe - nie chcemy w Europie warunków amerykańskich.
EnglishWill we stand with Russia and say that we do not want a US defence shield?
Czy poprzemy pozycję Rosji i powiemy, że nie chcemy amerykańskiej tarczy obronnej?
EnglishBut then I realized, "No, this is exactly what the grasses want us to do.
Ale uzmysłowiłem sobie: Nie, to jest dokładnie to, czego trawa o nas oczekuje.
EnglishI suspect that the Member States will not want to give us more money.
Podejrzewam, że państwa członkowskie nie będą chciały dać nam więcej pieniędzy.
EnglishMuch of what we want computers to help us with in the first place is inherently spatial.
Wiele tego, w czym oczekujemy pomocy od komputerów, jest nieodłączne od przestrzeni.
EnglishYou want us to support the people of Egypt, the people of Tunisia and the people of Libya.
Pragnie Pan, byśmy wspierali naród egipski, naród tunezyjski i naród libijski.
EnglishI want us not to hide behind that fact and leave it to our successors.
Nie chciałbym, abyśmy chowali się za tym faktem i zostawili sprawę naszym następcom.
EnglishWhat they cannot do is want to force us to live according to the rules of that fantasy world.
Nie mogą jednak zmusić nas do życia według zasad rządzących tym fikcyjnym światem.
EnglishThe children enthusiastically got after me and said, "Now, what do you want us to do?"
Dzieci podeszły bardzo entuzjastycznie i spytały "No to co mamy robić?
EnglishIn that respect, perhaps I do want to see US conditions in Europe.
W tym względzie być może poparłabym wprowadzenie amerykańskich warunków w Europie.
EnglishThe second subject I want to mention concerns us, the European Union.
Druga sprawa, o której chciałem wspomnieć, dotyczy nas, Unii Europejskiej.
EnglishI want to take us back, in line with what Mrs Rühle was saying.
Chciałbym o czymś przypomnieć, w pełni zgodnie z tym, co mówiła pani poseł Rühle.
EnglishYou can tell us very clearly how you want to work with us in future.
Możecie powiedzieć nam bardzo wyraźnie, że chcecie współpracować z nami w przyszłości.
EnglishI absolutely want us to move away from ever hearing the phrase 'payer, not a player' again.
Zdecydowanie pragnę, byśmy już nigdy więcej nie usłyszeli wyrażenia "płatnik, nie gracz”.
EnglishThis is what we all want, so let us try to ensure that the examination of petitions is exemplary.
Właśnie tego chcemy, tak więc spróbujmy zagwarantować przykładność rozpatrywania petycji.
EnglishYou want us to do away with bureaucracy and complicated procedures.
Chce Pan, abyśmy odeszli od biurokracji i skomplikowanych procedur.
EnglishYet there are those who want to restrict us yet further and who would deem the report ambitious.
Niektórzy chcą jednak jeszcze bardziej nas ograniczyć i uważają to sprawozdanie za ambitne.
EnglishYou wouldn't want to let us run the cities, go out and design them.
Ale nie chcielibyście nas zarządzających miastami, budujących je.
EnglishThey want us to agree at the Mexico conference to legally binding reductions in our emissions.
Chcą, żebyśmy się zgodzili na konferencji w Meksyku na prawnie wiążące redukcje naszych emisji.
EnglishHowever, I would not want us to stop there, and I would like the process to allow us to go further.
Nie chcę jednak, byśmy na tym poprzestali. Chciałabym, abyśmy poszli dalej w tym procesie.

Other dictionary words

English
  • want US

More translations in the Hindi-English dictionary.