EN

warm {adjective}

volume_up
warm (also: balmy, caring, cordial)
After vaccination a diffusely swollen reaction, which may be warm or painful, develops at the injection site within 4 hours.
W ciągu 4 godzin po szczepieniu, w miejscu wstrzyknięcia rozwija się rozlany, niekiedy ciepły lub bolesny obrzęk.
I also want to thank the President of the Council for his warm words.
Chcę także podziękować przewodniczącemu Rady za jego ciepłe słowa.
After use, soak the syringe in warm soapy water for at least a minute.
Po użyciu strzykawki należy ją zanurzyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła przynajmniej na minutę.
A very warm welcome to the European Parliament, President Mahmud Abbas.
Serdeczne witamy w Parlamencie Europejskim, panie prezydencie.
I would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage.
Chciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu Rehnowi za jego odwagę.
I want Britain to enjoy warm and friendly relationships with all our European neighbours.
Pragnę, aby Wielka Brytania utrzymywała serdeczne i przyjacielskie stosunki z europejskimi sąsiadami.

Synonyms (English) for "warm":

warm

Context sentences for "warm" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet me begin by offering the rapporteur very warm thanks on behalf of my Group.
Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcy w imieniu mojej grupy.
EnglishI would like to thank the President-in-Office for the warm words that he gave.
Chciałbym podziękować urzędującemu przewodniczącemu za jego ciepłe słowa.
English(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.
(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym gorąco powitać pana komisarza Stavrosa Dimasa.
EnglishDraw the warm soapy water into the syringe until full and then empty completely.
Należy wciągnąć wodę do strzykawki aż do całkowitego napełnienia, a następnie wypchnąć ją.
EnglishRefrigerated solutions should be allowed to warm to room temperature prior to use.
Roztwór schłodzony należy przed podaniem pozostawić do ogrzania do temperatury pokojowej.
EnglishHow nice it is to have a warm home-spun shirt instead of a threadbare EU overcoat.
Jak miło jest mieć utkaną w domu koszulę zamiast wytartego płaszcza UE!
EnglishIf you use more DuoTrav than you should, rinse it all out with warm water.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DuoTrav należy przemyć oczy ciepłą wodą.
EnglishMr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!
Panie przewodniczący! Po tych wszystkich miłych słowach zamierzam włożyć kij w mrowisko.
EnglishImagine: Many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm.
Pomyślcie, aby zapobiec wielu z tych problemów, wystarczy zapewnić noworodkom ciepło.
EnglishPull the plunger out of the syringe and wash both parts in warm soapy water.
Wyciągnąć tłok strzykawki i umyć obie części w ciepłej wodzie z mydłem.
EnglishAnd the phosphor is excited by the blue and makes the light white and warm and pleasant.
Fosfor jest wtedy pobudzany przez niebieskie światło i daje białe, przyjemne i ciepłe.
EnglishRefrigerated infusion bags should be allowed to warm to room temperature prior to use.
Roztwór schłodzony należy przed podaniem pozostawić do ogrzania do temperatury pokojowej.
EnglishI would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage.
Chciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu Rehnowi za jego odwagę.
EnglishWhat time they wax warm, they vanish; When it is hot, they are consumed out of their place.
Czasu którego topnieją, zaginą; a czasu gorącości niszczeją z miejsca swego.
EnglishI would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
Chciałbym gorąco przywitać tę delegację, której przewodniczy pan El Arbi Ould Sidi Ali.
EnglishFor this reason I would like to give my warm appreciation for a job well done.
Dlatego składam jej pełne wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę.
EnglishIt will also be handed over to Cecilia Malmström with warm hands from all of us.
Ponadto wszyscy ochoczo powierzymy to zadanie Cecilii Malmström.
EnglishIf you use more TRAVATAN than you should, rinse it all out with warm water.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TRAVATAN: trzeba wypłukać go z oka ciepłą wodą.
EnglishAllow LITAK to warm up to room temperature prior to administration.
Przed podaniem należy pozostawić preparat LITAK do ogrzania do temperatury pokojowej.
EnglishIf you use more OPATANOL than you should rinse it all out with warm water.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku OPATANOL, przemyć oczy letnią wodą.