EN warm-up
volume_up
{noun}

1. sports

warm-up
OK, to była rozgrzewka.
Tylko rozgrzewka.

Synonyms (English) for "warm-up":

warm-up
warm

Similar translations for "warm-up" in Polish

warm adjective
to warm verb
to be up to verb
up adjective
up adverb
Polish
up preposition
to up verb

Context sentences for "warm-up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen you use the solution, warm it up in your hands before injecting to avoid pain.
Lepiej jest ogrzać roztwór w rękach przed podaniem, aby uniknąć bólu.
EnglishAllow LITAK to warm up to room temperature prior to administration.
Przed podaniem należy pozostawić preparat LITAK do ogrzania do temperatury pokojowej.
EnglishWhen you use the solution, warm it up in your hands before injecting to avoid pain.
Lepiej jest ogrzać lek w rękach przed podaniem, aby uniknąć bólu.
EnglishBefore injection, allow LITAK to warm up to room temperature.
Przed wstrzyknięciem pozostawić lek LITAK do ogrzania do temperatury pokojowej.
EnglishAnd we've got it worked out, and we can say, "Yes, CO2 is causing the planet to warm up now."
Rozgryźliśmy to i możemy powiedzieć - "Tak, dwutlenek węgla powoduje ocieplenie planety."
EnglishPerhaps our evening debates should be more animated and more heated so as to warm up the atmosphere.
Być może wieczorne debaty powinny być bardziej ożywione i gorące, żeby podgrzać atmosferę.
EnglishAnd I've had some incredible warm-up acts.
I widziałem niejeden niesamowity występ z rodzaju tych "na rozgrzewkę".
EnglishNow I'd love to watch the first movie again as sort of a warm-up to the sequel coming out next week.
Chciałabym zobaczyć jeszcze raz pierwszy film jako swego rodzaju rozgrzewkę przed kontynuacją, która ukaże się za tydzień.
EnglishIf your SoloStar is in cool storage, take it out 1 to 2 hours before you inject to allow it to warm up.
Jeżeli wstrzykiwacz SoloStar jest przechowywany w lodówce, należy go wyjąć na 1 do 2 godzin przed wstrzyknięciem, aby się ogrzał.
EnglishIf OptiSet is in cool storage, it should be taken out 1 to 2 hours before injection to allow it to warm up.
Jeżeli wstrzykiwacz OptiSet jest przechowywany w lodówce, należy go wyjąć na 1 do 2 godzin przed wstrzyknięciem, aby się ogrzał.
EnglishIf SoloStar is in cool storage, it should be taken out 1 to 2 hours before injection to allow it to warm up.
Jeżeli wstrzykiwacz SoloStar jest przechowywany w lodówce, należy go wyjąć na 1 do 2 godzin przed wstrzyknięciem, aby ogrzał się.
EnglishIf SoloStar is in cool storage, it should be taken out 1 to 2 hours before you inject to allow it to warm up.
Jeżeli wstrzykiwacz SoloStar jest przechowywany w lodówce, należy go wyjąć na 1 do 2 godzin przed wstrzyknięciem, aby ogrzał się.
EnglishIn this sense, too, this debate is a warm-up act for the hearing next week with Commissioners Špidla and Hübner.
W takim sensie, obecna debata stanowi wstęp do posiedzenia, jakie odbędzie się w przyszłym tygodniu z udziałem komisarzy Špidli i Hübner.
EnglishLeave the syringe to warm up
Pozostawić strzykawkę do jej ogrzania.
EnglishIf your OptiSet is in cool storage, take it out 1 to 2 hours before you inject to allow it to warm up to room temperature.
Jeżeli wstrzykiwacz OptiSet jest przechowywany w chłodnym miejscu, należy go wyjąć na 1 do 2 godzin przed wstrzyknięciem, aby się ogrzał.
EnglishWhat we did was try to warm them up as best we could, put oxygen on them and try to revive them, which is difficult to do at 21,000 feet, when the tent is freezing.
Próbowałem ich ogrzać najlepiej jak się dało, dać im tlen i reanimować, co było trudne na tej wysokości, kiedy w namiocie panował mróz.