"warrant" translation into Polish

EN

"warrant" in Polish

EN warrant
volume_up
{noun}

1. general

warrant (also: patent, widget)
warrant (also: order, precept, adjuration)
The European Arrest Warrant is a gross miscarriage of justice in itself.
Sam europejski nakaz aresztowania jest pomyłką wymiaru sprawiedliwości.
The European arrest warrant is very important - in fact, of the utmost importance.
Europejski nakaz aresztowania jest bardzo istotny, a nawet kluczowy.
The Commission does not think that we need to recast the European Arrest Warrant.
Komisja nie uważa, by europejski nakaz aresztowania wymagał zmiany.

2. law

warrant

Context sentences for "warrant" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Jednak taki wpis jest sposobem przekazania europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishHowever, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
Jednakże odmowa wykonania nie oznacza unieważnienia europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishIf proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
Chcą Państwo dowodu - wystarczy przyjrzeć się europejskiemu nakazowi aresztowania.
EnglishWith your policy, you have signed the death warrant of our wine growers.
Dzięki takiej polityce podpisała pani wyrok śmierci na naszych hodowców winorośli.
EnglishGenerally the increase was modest and not large enough to warrant dosage adjustment.
Na ogół zwiększenie ekspozycji było umiarkowane i nie wymagało dostosowania dawki leku.
EnglishMr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
Panie Przewodniczący! W przypadku nakazu aresztowania konieczne są dowody prima facie.
EnglishThis is absolutely essential to accompany the European arrest warrant.
Niezbędne jest, by takie działania towarzyszyły europejskiemu nakazowi aresztowania.
EnglishWe also have to do something about the way the European Arrest Warrant system operates.
Musimy również zająć się tym, jak funkcjonuje system europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishNo Londoner could be ungrateful to the European Arrest Warrant in the light of that.
Każdy Londyńczyk powinien być za to wdzięczny instytucji europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishThe European Arrest Warrant has been brought up only to criticise it.
Temat europejskiego nakazu aresztowania poruszano wyłącznie w celu krytyki.
EnglishWe should also consider the possibility of pursuing them using a European arrest warrant.
Musimy także rozważyć możliwość ścigania ich za pomocą europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishAnd they are imprisoned only because of the European Arrest Warrant.
A zostali uwięzieni wyłącznie za sprawą europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishAll this coincides with the convenient issuing of a European Arrest Warrant against him.
Wydarzenia te zbiegają się w czasie z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania Assange'a.
EnglishTherefore, we will set out in a Handbook on the Arrest Warrant the lines to take at that level.
Określimy stosowne wytyczne w podręczniku europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishThe arrest warrant: Ms Ludford was just speaking about this.
W odniesieniu do nakazu aresztowania: pani poseł Ludford mówiła o tym problemie.
EnglishThe judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
Sędzia wręcz dał do zrozumienia, że mogą one prowadzić do wydania nowego nakazu aresztowania.
EnglishMadam President, Ms Sippel described the European Arrest Warrant as a baby.
Pani Przewodnicząca! Pani poseł Sippel mówiła o europejskim nakazie aresztowania niczym o dziecku.
EnglishHowever, these associations are not sufficiently pronounced to warrant dose adjustment.
Jednakże zależności te nie są wystarczająco wyrażone, aby stanowiły podstawę do zmiany dawkowania.
EnglishI would like to make one final point about the European Arrest Warrant.
Dodam ostatnią uwagę na temat europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishThe advantages of the European Arrest Warrant by far outweigh any possible inconveniences.
Zalety europejskiego nakazu aresztowania przeważają dotychczas nad ewentualnymi niedociągnięciami.