"we ever" translation into Polish

EN

"we ever" in Polish

See the example sentences for the use of "we ever" in context.

Similar translations for "we ever" in Polish

we pronoun
Polish
ever adverb

Context sentences for "we ever" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo children both know more and learn more than we ever would have thought.
Więc dzieci zarówno wiedzą jak i uczą się więcej niż kiedykolwiek byśmy pomyśleli.
EnglishWadah Khanfar: Actually, this may be the biggest story that we have ever covered.
Wadah Khanfar: Właściwie to chyba największa sprawa, jaką kiedykolwiek relacjonowaliśmy.
EnglishToday more than ever, we need strong tools with which to solve these problems.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnych narzędzi do rozwiązywania problemów.
EnglishAs it were, we have this ever-evolving, crochet taxonomic tree of life.
Otrzymujemy jakby ciągłą ewolucję taksonomii tego szydełkowanego drzewa życia.
EnglishMore than ever we have to ensure complementarity and avoid duplication.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy dbać o komplementarność i unikać powielania.
EnglishGod knows, if we ever needed that capacity in human history, we need it now.
Bóg wie - jeśli kiedykolwiek w historii potrzebowaliśmy tego, to teraz.
EnglishMore than ever we must ensure the security of Europe's energy supply.
Bardziej niż kiedykolwiek musimy zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii do Europy.
EnglishAnd what you're looking at with this namibiensis is the biggest bacteria we've ever seen.
A ta namibiensis, którą widzicie, to największa bakteria, jaką widzieliśmy.
EnglishLast year we had about two million people, which is about 10 times what we ever estimated.
W zeszłym roku mieliśmy prawie 2mln ludzi, 10 razy więcej niż zakładaliśmy.
EnglishSo this is actually the first time we've ever done live audience feedback to a performance.
A więc to był pierwszy raz kiedy dodaliśmy odpowiedź publiczności do przedstawienia.
EnglishIt is obvious that, more than ever, we need a strong European Union.
Oczywiste jest, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnej Unii Europejskiej.
EnglishNow more than ever, we have to coordinate our foreign and immigration policies.
Obecnie bardziej niż kiedykolwiek dotąd musimy koordynować naszą politykę zagraniczną i imigracyjną.
EnglishNow, more than ever, we must maintain our position, Minister.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy, pani minister, podtrzymać nasze stanowisko.
EnglishThe first thing that we ever read was in 1995: a little bacteria called Haemophilus influenzae.
Pierwszego odczytu dokonaliśmy w 1995; u małej bakterii o nazwie Haemophilus influenzae.
EnglishWe aim to conclude the most ambitious bilateral trade agreement we have ever entered into.
Chcemy zawrzeć najbardziej ambitną dwustronną umowę handlową, jaką kiedykolwiek podpisaliśmy.
EnglishThe crisis means that, more than ever, we must use every euro of investment to best effect.
Kryzys oznacza, że bardziej niż kiedykolwiek, musimy jak najlepiej wykorzystać każdy eurocent.
EnglishNow more than ever, we need to help each other in this field.
Teraz, jeszcze bardziej niż dotychczas, musimy w tym zakresie wzajemnie sobie pomagać.
EnglishBut under that was this global tension of will we ever find Nemo in this huge, vast ocean?
Pod tym, znajduje się ogólne napięcie: czy kiedykolwiek znajdziemy Nemo w tym ogromnym oceanie?
EnglishIf we do not ask for the impossible, how will we ever achieve change?
Jeśli nie będziemy prosić o rzeczy niemożliwe, czy kiedykolwiek uda nam się wprowadzić zmiany?
EnglishIt is a result that my group can endorse, as we only ever wanted guidelines from the outset.
Jest to rezultat, który moja grupa może poprzeć, ponieważ od początku chodziło nam o wytyczne.

Other dictionary words

English
  • we ever

Have a look at the French-English dictionary by bab.la.