"we fail" translation into Polish

EN

"we fail" in Polish

See the example sentences for the use of "we fail" in context.

Similar translations for "we fail" in Polish

we pronoun
Polish
fail noun
to fail verb

Context sentences for "we fail" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHow can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?
Jak możemy nie wspomnieć o różnicach cen istniejących pomiędzy naszymi krajami?
EnglishWe lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
Okłamujemy się i nie podejmujemy działań, które mogłyby nam uratować życie.
EnglishIt is distressing to see how we still fail to protect women against violence.
Bolesne jest to, że nadal nie udaje nam się ochronić kobiet przed przemocą.
EnglishWe cannot fail to show that Europe is capable of reaching an agreement on these points.
Nie możemy nie pokazać, że Europa jest zdolna do porozumienia w tych kwestiach.
EnglishWe cannot fail to react to the brutal action which has been seen in Guinea.
My nie możemy nie reagować na takie brutalne działania, jakie miały miejsce w Gwinei.
EnglishIf we fail to achieve this, Europe will not count and will not be involved.
Jeżeli nam się to nie uda, Europa nie będzie się liczyć i wypadnie z gry.
EnglishThis is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
To poważny egzamin dla Europy i nie możemy sobie pozwolić na to, by go nie zdać.
EnglishWithout this bottom-up approach, we will fail to use the opportunities that exist.
Bez tego oddolnego podejścia nie będziemy w stanie wykorzystać dostępnych obecnie możliwości.
EnglishIt so happens that very often we fail to notice what our neighbours are doing.
Zdarza się, że bardzo często nie zauważamy, co robią nasi sąsiedzi.
EnglishThis is a critical test for the whole EU project itself, and it is not one we can afford to fail.
To decydujący test dla całego projektu UE. Nie możemy pozwolić sobie na porażkę.
EnglishIt poisons our common future if we fail to acknowledge this properly.
Jeśli nie uznamy tego właśnie faktu, zatruje to naszą wspólną przyszłość.
EnglishThis is the most important question of our generation; we cannot fail.
Jest to najważniejsza sprawa dla naszego pokolenia; nie możemy zawieść.
EnglishWe have to recognise that; if we do not, we fail to recognise reality.
Musimy to przyznać; jeżeli tego nie zrobimy, nie uznamy rzeczywistości.
EnglishWe act and we assert ourselves as a Union, or we fail to act and allow ourselves to be marginalised.
Działamy i występujemy jako Unia lub nie działamy i pozwalamy się zmarginalizować.
English. ~~~ We can survive, and we can fail to survive.
Zgadzam się natomiast z nim, że możemy przetrwać lub wyginąć.
EnglishIf we fail to do that, we fail the people whom we are sent here to represent.
Jeżeli nie udaje nam się to, czynimy zawód tym, którzy przysłali nas tu jako swoich przedstawicieli.
EnglishOtherwise we will fail both the passenger and the operator.
W przeciwnym wypadku zadziałamy na niekorzyść zarówno pasażera, jak i przewoźnika.
EnglishMore than anywhere else, it is where we cannot afford to fail.
Tam bardziej niż gdziekolwiek indziej nie możemy pozwolić sobie na porażkę.
EnglishIf we fail to include it then the path will be much more difficult.
Jeśli zaś nam się to nie uda, to droga ta będzie o wiele trudniejsza.
EnglishHowever, if we fail to do this, the whole of Europe will go bankrupt!
Jeśli jednak nie zachowamy się odpowiednio cała Europa zbankrutuje!

Other dictionary words

English
  • we fail

Even more translations in the English-Swahili dictionary by bab.la.