"we fear" translation into Polish

EN

"we fear" in Polish

See the example sentences for the use of "we fear" in context.

Similar translations for "we fear" in Polish

we pronoun
Polish
fear noun
to fear verb

Context sentences for "we fear" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.
Jeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka.
EnglishWe fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.
Obawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.
EnglishWe admire them, and we fear them, and yet, as man, we want to steal their power.
Podziwiamy je, i obawiamy się ich. ~~~ A jednak, jako rasa ludzka.
EnglishOtherwise, the deadlock that we fear we are in at the moment will continue.
W przeciwnym razie nadal będzie trwał impas, w którym - jak się obawiam - obecnie się znajdujemy.
EnglishI therefore fear that we will ultimately see very little progress.
Mam więc obawy, że ostatecznie przekonamy się, że postęp będzie znikomy.
EnglishIn so doing, we risk creating the very thing we purport to fear: an Islamist state.
Postępując w ten sposób, ryzykujemy dokładnie to, czego się obawiamy: powstanie państwa islamskiego.
EnglishSo instead of trusting it, we fear it. ~~~ And instead of valuing it, we throw it away.
Raczej boimy się go, a zamiast szanować wyrzucamy do śmietnika.
EnglishSurely now shall they say, We have no king; for we fear not Jehovah; and the king, what can he do for us?
Ponieważ mówią: Nie mamy króla, nawet nie boimy się Pana, a król nam co uczyni?
EnglishThat diversity, I believe, is something that we should not fear.
Ta różnorodność to moim zdaniem coś, czego nie powinniśmy się obawiać.
EnglishI fear that we are getting mixed up in something rather complicated.
Obawiam się, że zaczynamy mieszać się w coś dość skomplikowanego.
EnglishOverall, therefore, I fear that we will not succeed in eliminating the root cause of the problem.
Ogólnie rzecz biorąc, obawiam się więc, że nie uda nam się wyeliminować przyczyny problemu.
EnglishI fear that we will have cases like this again in future.
Obawiam się, że w przyszłości znowu będziemy mieli podobne przypadki.
EnglishYet I fear that we will have to wait a long time for Hamas to show the same level of self-examination.
Jednak przyjdzie nam jeszcze długo poczekać, zanim Hamas okaże taki sam poziom autorefleksji.
English. ~~~ We -- literally in fear -- with the Soviet Union raced to the moon.
Na Księżyc zaciągnął nas wyścig strachu pomiędzy USA i ZSRR.
EnglishShould we fear an imbalance between the working population and those who are dependent?
Czy powinniśmy się obawiać braku równowagi między liczbą ludzi pracujących a liczbą osób zależnych od innych?
EnglishThat's the thing we have to fear -- is that we're just going to keep marching around and around until we die.
Jest to coś, czego powinniśmy się obawiać, by nie zacząć tak maszerować, aż nie umrzemy.
EnglishIf we do not stop the damage being done to our environment and the inequalities, we can fear the worst.
Jeżeli nie powstrzymamy niszczenia środowiska i nierówności, możemy się spodziewać najgorszego.
EnglishIs it because we fear any change of our way of life?
Czyżby ze względu na lęk przed jakąkolwiek zmianą naszego stylu życia?
EnglishObviously we fear that stagnation may go hand in hand with inflation here, and this is a warning bell.
Oczywiście, obawiamy się, że stagnacja może iść w parze z inflacją i to jest dzwonek ostrzegawczy.
EnglishPeople are freezing and running away because we're using fear.
Ludzie zastygają i uciekają, bo posługujemy się strachem.

Other dictionary words

English
  • we fear

Translations into more languages in the bab.la English-Japanese dictionary.