"we feel that" translation into Polish

EN

"we feel that" in Polish

See the example sentences for the use of "we feel that" in context.

Similar translations for "we feel that" in Polish

we pronoun
Polish
feel noun
Polish
to feel verb
that conjunction
that pronoun

Context sentences for "we feel that" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs you can see, "We Feel Fine" collects very, very small-scale personal stories.
" Jak widzicie, "We Feel Fine" zbiera bardzo, bardzo małe fragmenty ludzkich historii.
EnglishWe feel more focus should be given to market-based environmental protection incentives.
Uważamy, że należy zwrócić większą uwagę na zachęty rynkowe do ochrony środowiska.
EnglishAlthough it is still having a positive impact, we feel that it is fairly restricted.
I mimo że wywiera pozytywny wpływ, mamy wrażenie, że jest dość ograniczony.
EnglishThis relates to the internal market check, which we feel is rather one-sided.
Chodzi o kontrolę rynku wewnętrznego, która w naszym odczuciu jest raczej jednostronna.
EnglishWe wake up in the morning and we open the closet and we feel that we decide what to wear.
Budzimy się rano i otwieramy szafę, i czujemy, że to my decydujemy w co się ubrać.
EnglishSo as you can see, We Feel Fine uses a technique that I call "passive observation."
Jak zatem widzicie, „We Feel Fine” wykorzystuje metodę, którą nazywam "bierną obserwacją".
EnglishWe feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
EnglishThen you might understand how we feel and why we put forward these views.
Wtedy może zrozumiałby pan, o co nam chodzi i dlaczego formułujemy takie właśnie poglądy.
EnglishWe feel that, in view of the Commission's responsibility, there are two questions to be asked.
Naszym zdaniem, zważywszy na odpowiedzialność Komisji, należy tu zadać dwa pytania.
EnglishAs far as the number of passengers is concerned, we feel that 5 million is acceptable.
Jeśli chodzi o podaną liczbę pasażerów, uważamy, że próg 5 milionów jest do zaakceptowania.
EnglishThis is an image from Tuscany, where we feel agriculture is still about beauty.
To zdjęcie z Toskanii, gdzie rolnictwo wciąż wydaje się piękne.
EnglishFifty years later, on your festive anniversary, we feel exactly the same.
Pięćdziesiąt lat później, podczas uroczystych obchodów rocznicowych, mamy te same odczucia.
EnglishYou understood that we feel that the mandate is no longer valid.
Zrozumieli panowie, że naszym zdaniem przedmiotowy mandat nie jest już ważny.
EnglishWe feel that this is in no way incompatible with any other concerns that we might have.
Uważamy, że nie jest to w żaden sposób niezgodne z innymi kwestiami, które mogą się pojawić.
EnglishIndeed, it is when we feel too secure that terror strikes again.
W rzeczywistości terroryści uderzają właśnie wtedy, gdy czujemy się zbyt bezpieczni.
EnglishAll of imagination -- everything that we think, we feel, we sense -- comes through the human brain.
Cała wyobraźnia, wszystkie myśli, uczucia, zmysły, pochodzą z ludzkiego mózgu.
EnglishAnd so the net result is that we do better in general, objectively, and we feel worse.
Zatem ostateczny rezultat jest taki, że obiektywnie radzimy sobie lepiej, ale czujemy się gorzej.
EnglishWe all want to preserve our identities and how we feel about ourselves, and we need to do that.
Wszyscy chcemy zachować tożsamość, to, co o sobie myślimy, więc to właśnie musimy zrobić.
EnglishFor that reason, we are sad to say that we feel we must vote 'no'.
Z tego powodu z przykrością oświadczamy, że będziemy zmuszeni głosować za jego odrzuceniem.
EnglishWe are watching the situation very closely and we shall take further measures if we feel that we have to.
Uważnie obserwujemy sytuację i w razie konieczności podejmiemy dalsze działania.

Other dictionary words

English
  • we feel that

More translations in the Norwegian-English dictionary.