"we fell" translation into Polish

EN

"we fell" in Polish

See the example sentences for the use of "we fell" in context.

Context sentences for "we fell" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd suddenly we fell in love with the 50-over game, and we played it virtually every day.
Graliśmy w nią praktycznie codziennie.
EnglishRG: You may remember, we fell head over heels in love.
RG: Może pamiętasz, zakochaliśmy się w sobie po uszy.
English(FR) Madam President, yes, we will have to emerge from the Afghan trap into which we fell because of the policy pursued by George Bush.
(FR) Pani przewodnicząca! Tak, będziemy musieli wydostać się z afgańskich sideł, w które wpadliśmy w wyniku polityki prowadzonej przez George'a Busha.
English(DE) Mr President, one reason why we fell into the trap of globalisation is specifically that we failed to avoid the Europe trap.
- (DE) Panie przewodniczący! Jednym z powodów, dla których wpadliśmy w pułapkę globalizacji jest najwyraźniej to, że nie udało się nam nie wpaść w pułapkę, którą jest Europa.

Other dictionary words

English
  • we fell

More translations in the Italian-English dictionary.