"we felt that" translation into Polish

EN

"we felt that" in Polish

See the example sentences for the use of "we felt that" in context.

Similar translations for "we felt that" in Polish

we pronoun
Polish
felt noun
to felt verb
to feel verb
that conjunction
that pronoun

Context sentences for "we felt that" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe were not exactly thrilled, because we felt that several elements were missing.
Nie byliśmy nimi do końca zachwyceni, ponieważ naszym zdaniem zabrakło wielu elementów.
EnglishHowever, we felt that there were a number of amendments we could vote for.
Jednakże uważamy, że jest wiele poprawek, za którymi moglibyśmy zagłosować.
EnglishIt was phenomenal, and we felt grateful that she trusted us to that extent.
To było fantastyczne i czuliśmy się wdzięczni, że nam aż tak zaufała.
EnglishThat being said, we felt obliged not to vote on the regulation itself.
Mimo to czuliśmy się zobowiązani nie głosować nad samym rozporządzeniem.
EnglishWell let it suffice to say that we felt a bit overwhelmed with testosterone.
Wystarczy powiedzieć, że czułyśmy się przytłamszone testosteronem.
EnglishWe felt, one of the things that these girls had is immense amount of courage.
Czuliśmy, że to, co te dziewczyny miały, to ogromna odwaga.
EnglishOtherwise, we could all request roll calls when we felt like it.
W przeciwnym razie wszyscy moglibyśmy zwracać się o głosowanie imienne wedle naszego widzimisię.
EnglishSo we felt that that day was the day that she really earned her name.
Owego dnia naprawdę poczuliśmy że zasłużyła na swoje imię.
EnglishAnd we felt the most important priority was to bring together two sets of problems.
Najważniejsze było zestawić dwa rodzaje problemów.
EnglishHowever, it is also why we felt somewhat compelled to re-draft the Commission's proposal.
Są one jednak także przyczyną, dla której czuliśmy się niejako zmuszeni przeredagować nieco wniosek Komisji.
EnglishWe felt deeply the death of President Kaczynski and all those who were with him on that tragic day.
Głęboko odczuliśmy śmierć prezydenta Kaczyńskiego i wszystkich, którzy towarzyszyli mu tego tragicznego dnia.
EnglishWe felt that it was important to provide you with this clarification so that we know what we are talking about.
Uznaliśmy, że należało dostarczyć państwu takie wyjaśnienie, abyśmy wiedzieli, o czym dyskutujemy.
EnglishSince the Treaty of Lisbon has not entered into force, we felt it was necessary to provide a temporary solution.
Ponieważ traktat lizboński nie wszedł w życie, uważaliśmy, że potrzebne jest rozwiązanie tymczasowe.
EnglishParliament submitted numerous proposals to the Council until we felt that we had reached the end of our tether.
Parlament przedstawiał Radzie liczne wnioski aż do momentu, kiedy uznaliśmy, że więcej nic nie możemy zrobić.
EnglishWe felt and still do now that this budget must play an instrumental role in the management of the crisis.
Zdawaliśmy, i nadal zdajemy sobie sprawę, że ten budżet musi odegrać niezwykle ważną rolę w radzeniu sobie z kryzysem.
EnglishWe felt that the role of traineeships was important.
Uważaliśmy również, że ważna jest rola staży.
EnglishWe felt they were from the age of yesteryear.
Mieliśmy wrażenie, że pochodzą z minionej epoki.
EnglishNonetheless, I rise in no carping spirit to ask why we felt the need to pronounce on these questions at all.
Niemniej jednak nie chcąc wydać się małostkowym zapytam, dlaczego w ogóle poczuliśmy potrzebę wypowiedzenia się w tych sprawach.
EnglishWe felt one of the tenets of this field was to make absolutely certain we could distinguish synthetic DNA from natural DNA.
Bardzo ważne było dla nas znalezienie technologii, pozwalającej niezbicie rozróżnić DNA syntetyczne od naturalnego.
EnglishDespite a number of positive elements in this compromise, we felt compelled to vote against it for a number of reasons.
Pomimo wielu pozytywnych elementów w tym kompromisie, poczuliśmy się zobowiązani do głosowania przeciwko niemu z wielu powodów.

Other dictionary words

English
  • we felt that

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.