"we find ourselves" translation into Polish

EN

"we find ourselves" in Polish

See the example sentences for the use of "we find ourselves" in context.

Similar translations for "we find ourselves" in Polish

we pronoun
Polish
find noun
to find verb
ourselves pronoun

Context sentences for "we find ourselves" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow we find ourselves debating the databases and police practices of the future.
Teraz dyskutujemy o bazach danych i praktykach policyjnych przyszłości.
EnglishTen years on, we find ourselves shaken by the worst economic crisis we can remember.
W dziesięć lat później wstrząsa nami najgorszy z kryzysów gospodarczych, jakie pamiętamy.
EnglishI believe that we know this, yet we find ourselves trapped in a kind of narrative loop.
Wierzę, że to wiemy, ale znaleźliśmy się w potrzasku pętli narracyjnej.
EnglishI have no alternative in the circumstances we find ourselves in tonight.
W okolicznościach, w jakich znaleźliśmy się dziś wieczór nie mam wyboru.
EnglishWe find ourselves in this situation because the negotiations have not succeeded.
Znaleźliśmy się w tej sytuacji, ponieważ zawiodły negocjacje.
EnglishMr President, there is something bizarre about the situation that we find ourselves in right now.
Panie przewodniczący! Jest coś dziwnego w sytuacji, w jakiej teraz się znajdujemy.
EnglishOn one, we really go after changing these broken systems of which we find ourselves a part.
Na jednym, na prawdę przeszliśmy przez rozbity system którego okazujemy się być częścią.
EnglishWe find ourselves in the paralyzing grip of self-destructive habits we can't break.
Znajdujemy się w paraliżującym uścisku samodestrukcyjnych nawyków, których nie potrafimy się pozbyć.
EnglishAll this led to the situation in which we find ourselves today.
Wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której znajdujemy się dzisiaj.
EnglishMr President, this is another occasion when we find ourselves looking into the situation in Azerbaijan.
Panie Przewodniczący! Po raz kolejny zajmujemy się sytuacją w Azerbejdżanie.
EnglishThus, here we find ourselves today armed with a regulation.
Tak oto dochodzimy tutaj do przekonania, że jesteśmy dzisiaj uzbrojeni w rozporządzenie.
EnglishIn addition, it was this policy which was responsible for the crisis that we find ourselves in today.
Ponadto właśnie ta polityka była odpowiedzialna za kryzys, w którym się obecnie znajdujemy.
EnglishThen, of course, there is the economic climate in which we find ourselves these days.
Ponadto do takiego stanu rzeczy przyczynia się oczywiście klimat gospodarki, z którym obecnie mamy do czynienia.
EnglishHere we find ourselves at a milestone on this long journey.
Dzisiejszy dzień stanowi kamień milowy w tej długiej podróży.
EnglishWe find ourselves in economically tricky times, but we know that you are not afraid of them.
Znajdujemy się w tej chwili w trudnym dla gospodarki okresie, ale wiemy, że pan komisarz się tego nie obawia.
EnglishWe find ourselves today with the same goals as those in the 1960s.
Dzisiaj ciągle mamy te same cele co w latach 60-tych.
English. - (DE) Madam President, today we find ourselves debating the issue of the European Arrest Warrant.
autor - (DE) Pani Przewodnicząca! Prowadzimy dziś debatę na temat europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishOnce again, we find ourselves in this Chamber to approve an exceptional allocation within our own borders.
Kolejny raz spotykamy się w tej sali, aby zatwierdzić nadzwyczajne przyznanie pomocy w granicach Unii.
EnglishWe find ourselves in a situation in which Parliament must stand up for its beliefs and make a decision.
Znajdujemy się obecnie w sytuacji, w której Parlament musi stanąć w obronie swoich przekonań i podjąć decyzję.
EnglishWe find ourselves, therefore, in one of the most serious recessions ever to affect the European Community.
Znaleźliśmy się więc w jednej z najpoważniejszych recesji, jakie kiedykolwiek dotknęły Wspólnotę Europejską.

Other dictionary words

English
  • we find ourselves

More translations in the English-Danish dictionary.