"we finished" translation into Polish

EN

"we finished" in Polish

See the example sentences for the use of "we finished" in context.

Similar translations for "we finished" in Polish

we pronoun
Polish
finished adjective
to finish verb

Context sentences for "we finished" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have still some finished contracts, but this practice has ended.
Mamy jeszcze kilka zakończonych kontraktów, ale ta praktyka już się skończyła.
EnglishWe just finished a whole semester and we gotta go to summer school?
Dopiero co skończyliśmy cały semestr a teraz mamy jeszcze chodzić do letniej szkoły?
EnglishWe have now finished the speeches under the 'catch-the-eye' procedure.
Zakończyliśmy właśnie wypowiedzi w ramach procedury głosów z sali.
EnglishMoving along to a project that we finished about a year ago.
Przejdźmy teraz do projektu, który skończyliśmy mniej więcej rok temu.
EnglishSo we're done, we can go home -- finished the origin question.
Wszystko jasne, możemy iść do domu z gotową odpowiedzią.
EnglishAnd when we finished the meeting, I went to return it in the forest.
Kiedy spotkanie się skończyło, wróciliśmy do lasu.
English"After we finished, Armstrong straightened his tie, put on a wool sports jacket, and we headed out into the glare.
Kiedy skończyliśmy, Armstrong poprawił krawat, założył wełnianą marynarkę i wyszliśmy z domu.
EnglishBecause we have almost finished, I'll repeat this story.
Ponieważ już prawie skończyliśmy, powtórzę, tę historię.
EnglishI believe you are being excessively optimistic when you say that we have finished building our social Europe.
Sądzę, że jest pan wyjątkowym optymistą, kiedy mówi pan, że skończyliśmy budować naszą socjalną Europę.
EnglishWe finished PS 234, and had dinner with a small group.
Skończyliśmy PS 234 i w małej grupie jedliśmy obiad.
EnglishRecently, we finished the longest-standing dispute in the WTO with Latin American countries on trade in bananas.
Ostatnio zakończyliśmy najdłuższy spór na forum WTO, z krajami Ameryki Łacińskiej w sprawie handlu bananami.
EnglishWhen this is finished, however, we will certainly, as for any other infrastructure, finance the grants.
Jednak po zakończeniu tego etapu oczywiście, jak w przypadku każdej innej infrastruktury, będziemy finansować dotacje.
EnglishIf it is, then it's not finished... and we will die.
Jeśli tak, to nie koniec...... i umrzemy.
EnglishAnd actually, this morning, I got an email saying that we've just finished, today, building the last piece of ATLAS.
Dokładnie dzisiejszego ranka dostałem email informujący, że właśnie skończyliśmy budowę ostatniej części Atlasa.
EnglishYoungest Republican," okay, we're finished.
"... najmłodszy Republikanin" - gotowe.
EnglishWe finished the conference 10 minutes ago.
Zakończyliśmy tę konferencję 10 min. temu.
EnglishThese negotiations will certainly take a long time, and when we have finished the negotiations, the ratification process has to start.
Negocjacje te z pewnością będą długotrwałe, zaś po ich zakończeniu musi rozpocząć się proces ratyfikacji.
EnglishThis is a picture that actually was sent back by the Cassini space probe around Saturn, after we'd finished filming "Wonders of the Solar System."
To zdjęcie zostało przesłane przez sondę Cassini z orbity Saturna, po tym jak zakończyliśmy zdjęcia.
EnglishWe have now finished the one-minute speeches.
EnglishThe speakers were so disciplined that we have finished in good time, and this is a good message for budget discipline in the future.
Mówcy byli tak zdyscyplinowani, że zakończyliśmy w dobrym czasie, a to dobry znak dla przyszłej dyscypliny budżetowej.

Other dictionary words

English
  • we finished

In the English-Danish dictionary you will find more translations.