"we fix" translation into Polish

EN

"we fix" in Polish

See the example sentences for the use of "we fix" in context.

Context sentences for "we fix" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd so it might be that if we just fix four or five genes, we can live 200 years.
Może jeśli naprawimy cztery czy pięć genów, będziemy mogli żyć 200 lat.
EnglishAnd we're not going to fix government until we fix citizenship.
Państwo nie zacznie lepiej działać, o ile nie staniemy się lepszymi obywatelami.
EnglishThe truth is, we only know the outlines, and what we don't completely understand, we can't properly fix.
Ale znamy tylko zarys, a czego całkiem nie zrozumiemy, nie możemy naprawić.
EnglishAnd these job losses, we can fix them with green-collar jobs.
A bezrobocie, możemy z nim walczyć oferując zielone miejsca pracy.
EnglishSo we had to ask the question, "Well how do we fix that?"
Musieliśmy sobie zadać pytanie: „Jak możemy to naprawić?”
EnglishSo we have a number of ways that we actually can fix the chicken.
Istnieje kilka sposobów na naprawienie kurczaka.
EnglishWe need to fix exactly how the new system should work.
Musimy dokładnie określić, jak system powinien działać.
EnglishWe need to fix it, so that we can deliver it to our patients.
Musimy to naprawić, aby dać ją naszym pacjentom.
EnglishOr will something happen that we can't understand and we can't fix, thereby negating the concept of man-made biospheres?
A może pojawi się problem ponad nasze siły? ~~~ Wtedy idea biosfer musiałaby odejść do lamusa.
English. ~~~ Because actually we know how to fix it very simply.
To właśnie brzemię wiedzy popycha mnie do działania, gdyż naprawdę wiemy, jak możemy to naprawić w bardzo prosty sposób.
EnglishWe can't fix every problem, but the ones we can, I want to argue, we must. ~~~ And because we can, we must.
Nie możemy rozwiązać każdego problemu, ale te które możemy, będę się kłócić, musimy A ponieważ możemy, musimy.
EnglishMy feeling is that, while there is a need to update them, if they are not broken we should not fix them.
Mam przeczucie, że pomimo potrzeby ich aktualizacji nie powinniśmy ich naprawiać, dopóki nie sprawiają trudności.
EnglishIf we fix cities, actually it's a big deal.
Jeśli naprawimy miasta - będzie to wielkie wydarzenie.
EnglishWe fix it, but most importantly, we relocate it.
Ale przede wszystkim przenieść ją gdzie indziej.
EnglishSo the question is, how are we going to fix this?
Więc pytanie brzmi jak zamierzamy to naprawić?
EnglishAnd it was at that moment that I just was filled with the challenge and the outrage that actually we know how to fix this problem.
To był ten moment, w którym napełniło mnie poczucie wyzwania połączone z oburzeniem, że właściwie wiemy, jak rozwiązać ten problem.
EnglishWe mark it with a GPS fix, and we also take a digital photograph of the specimen, so we could essentially put it back on the surface, exactly where we found it.
Oznaczamy skamielinę GPS-em, a także robimy próbce zdjęcie.
EnglishIt was the period after the execution of the arrest warrant which was problematic, and which we are trying to fix today in this debate.
Problemem był okres po wykonaniu nakazu aresztowania i jest to kwestia, na którą staramy się znaleźć odpowiedź podczas tej debaty.
English(Laughter) And we can't fix it because I.M. Pei's still alive, and every year Harvard and M.I.T. have a joint committee to repair it.
(Śmiech) I nie możemy nic z tym zrobić, ponieważ I.M. Pei wciąż żyje, co roku Harvard i MIT zwołują komisję, aby to miejsce naprawić.
EnglishWe know how to fix hunger.

Other dictionary words

English
  • we fix

Moreover, bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.