"we forgot" translation into Polish

EN

"we forgot" in Polish

See the example sentences for the use of "we forgot" in context.

Similar translations for "we forgot" in Polish

we pronoun
Polish
to forget verb

Context sentences for "we forgot" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd that is that I think that what we have in our society is, we forgot our connection with nature.
Myślę, że to gnębi nasze społeczeństwo, zapomnieliśmy o związku z naturą.
EnglishAnd we forgot that people made choices and decisions.
Zapomnieliśmy, że ludzie dokonują wyborów i podejmują decyzje.
EnglishThe second cost was that we forgot about you people.
Drugą konsekwencją jest to, że zapomnieliśmy o ludziach.
EnglishTwo years later we announced the entry of Romania and Bulgaria and again we forgot about the northern part of Cyprus.
Dwa lata później ogłosiliśmy przystąpienie Rumunii i Bułgarii - i znów zapomnieliśmy o północnej części Cypru.
EnglishWe forgot about improving normal lives.
Zapomnieliśmy o polepszaniu życia zwykłych ludzi.
EnglishWe forgot responsibility.
EnglishWe forgot about a mission to make relatively untroubled people happier, more fulfilled, more productive.
Zapomnieliśmy o misji uszczęśliwiania ludzi względnie zdrowych, a słowa "genialny, utalentowany" stały się nieprzyzwoite.

Other dictionary words

English
  • we forgot

Search for more words in the English-Dutch dictionary.