"we get" translation into Polish


Showing results for "we". "we get" is currently not in our dictionary.
EN

"we get" in Polish

volume_up
we {pron.}
PL

EN we
volume_up
{pronoun}

we
volume_up
my {pron.}
We are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
To my dzierżymy władzę ustawodawczą i my delegujemy owe uprawnienia Komisji.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
This I can imagine, as we had to too, we individual MEPs.
Mogę sobie wyobrazić, bo my również, my, posłowie indywidualni.

Context sentences for "we get" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishSo we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
Więc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
EnglishIf we did more of that, then perhaps we would get more of our policy right.
Gdybyśmy tak częściej czynili, być może nasza polityka działań byłaby trafniejsza
EnglishThese are questions to which we still need answers, and I hope that we will get them.
Są to pytania, które wciąż wymagają odpowiedzi, i mam nadzieję, że ją uzyskamy.
EnglishThat is the proposal that we will try to get approved in the European Council.
Postaramy się, by taka propozycja została przyjęta na posiedzeniu Rady Europejskiej.
EnglishOn the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Z drugiej strony naprawdę musimy pozbyć się tego absurdu w postaci 0,7 % normy.
EnglishAgain, we are very, very far away in just getting to where we want to get to.
Naprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby osiągnąć to, co stawiamy sobie za cel.
EnglishIt was not just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong.
Nie chodzi jedynie o to, że się pan pomylił, bo wszyscy jesteśmy omylni.
EnglishThat is the only way to ensure that, in 2008, we actually get an agreement.
Jest to jedyny sposób, w jaki możemy zapewnić osiągnięcie porozumienia w roku 2008.
EnglishWe will never get to grade them, never get to grade people as they should.
Nigdy nie uda nam się ich ocenić. ~~~ Nigdy nie uda się ocenić ludzi sprawiedliwie.
EnglishWe didn't think this up, that we would get pulled to these places; we'd open it.
Nie przemyśleliśmy tego, że wciągniemy się do tych miejsc. ~~~ Po prostu je otworzyliśmy.
EnglishAnd this is a measure of how much well-being we get for our planetary resource use.
To miara jakości życia w stosunku do wykorzystywanych zasobów naturalnych.
EnglishSo I think I've made my point that we have to get on our own resources in America.
Myślę, że wyraziłem się jasno, że musimy w Ameryce zacząć polegać na własnych źródłach.
EnglishWhichever of the two misconceptions we are talking about, we must get rid of them both.
Niezależnie od tego, o którym z dwóch błędnych pojęć mówimy, musimy wyzbyć się obu.
EnglishIn one way or another, we will undoubtedly get the Irish back on board.
Tym czy innym sposobem bez wątpienia wciągniemy Irlandczyków z powrotem do gry.
EnglishI was very pleased to hear you say that we need to get closer to our citizens.
Bardzo ucieszyły mnie pańskie słowa, że musimy zbliżyć się do obywateli.
EnglishWe must get rid of this deficit, which is why we need economic governance.
Musimy pozbyć się tego deficytu, dlatego też potrzebujemy zarządzania gospodarczego.
EnglishSome of the biggest problems and complaints we get are about our own Member States.
Niektóre z naszych największych problemów i skarg dotyczą naszych państw członkowskich.
EnglishWe have to get climate-ready crops in the field, and we have to do that rather quickly.
Musimy przygotować uprawy na zmiany klimatu i musimy to zrobić raczej szybko.