"we get back" translation into Polish

EN

"we get back" in Polish

See the example sentences for the use of "we get back" in context.

Context sentences for "we get back" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is also the fact that the amount of energy that we get back from the oil that we discover is falling.
Nie zapominajmy, że ilość energii jaką uzyskujemy z odkrywanych złóż ropy obniża się.
EnglishSo how do we get back to that again?
Wracając do biura, nie będą już wściekli, a w domu nie będą zestresowani.
EnglishSave the playtime for when we get back.
Przestań się wygłupiać dopóki nie wrócimy.
EnglishShall we get back to the case?
EnglishIt would seem that, for some, a position adopted in Africa is sometimes harder to implement when we get back to Europe.
Może się czasem wydawać, że stanowisko przyjęte w Afryce jest czasem trudniejsze do wybronienia w praktyce, gdy rozmowy toczą się ponownie w Europie.
EnglishHowever, when we put away emotions, we get back to our basic values and principles: freedom of movement for all citizens, the rule of law and its conformity with European law.
Jednak gdy zapomnimy o emocjach, powrócimy do naszych podstawowych wartości i zasad: swobodnego przemieszczania się wszystkich obywateli, państwa prawa i przestrzegania prawa unijnego.

Other dictionary words

English
  • we get back

Translations into more languages in the bab.la English-Russian dictionary.