"we get out" translation into Polish

EN

"we get out" in Polish

See the example sentences for the use of "we get out" in context.

Context sentences for "we get out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOpportunity costs subtract from the satisfaction we get out of what we choose, even when what we choose is terrific.
Koszt alternatywny zmniejsza satysfakcję z naszego wyboru, nawet jeśli nasz wybór jest wspaniały.
EnglishHow can we get out of this deadlock now?
EnglishBut you don't understand people's anger towards us until you see the people in the hospitals and the victims of the war, and how do we get out of this bubble?
Jednak ciężko zrozumieć wściekłość na nas dopóki nie zobaczy się ludzi w szpitalach i ofiar wojennych.
EnglishWe do this job and we get out.
EnglishWe get in, we get out.
EnglishHow do we get out?
EnglishSo, I would suggest that if we want growth and jobs, we get out of people's faces and let them get on with it, without interference from this place.
Sugerowałbym więc, że jeżeli pragniemy wzrostu i miejsc pracy, to musimy rozwiązać ludziom ręce i pozwolić im działać, bez ingerencji z tego miejsca.
EnglishThere must be clear transparency and clear objectivity as regards the conditions under which we get out of this situation, in which the whole of Europe's air space has been shut down.
Należy zapewnić pełną przejrzystość i pełną obiektywność w odniesieniu do warunków wyjścia z tej sytuacji, w której cała przestrzeń powietrzna Unii Europejskiej została zamknięta.

Other dictionary words

English
  • we get out

Even more translations in the Spanish-English dictionary by bab.la.