"we get to" translation into Polish

EN

"we get to" in Polish

See the example sentences for the use of "we get to" in context.

Context sentences for "we get to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishSo we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
Więc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
EnglishAnd this is a measure of how much well-being we get for our planetary resource use.
To miara jakości życia w stosunku do wykorzystywanych zasobów naturalnych.
EnglishSome of the biggest problems and complaints we get are about our own Member States.
Niektóre z naszych największych problemów i skarg dotyczą naszych państw członkowskich.
EnglishIn that way we can balance the report so that we get a stronger development dimension.
W ten sposób sprawozdanie będzie bardziej wyważone i uzyska większy wymiar rozwojowy.
EnglishReally, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection?
Skąd naprawdę weźmiemy środki, które obiecaliśmy na dostosowanie się i ochronę lasów?
EnglishIf we get it wrong, we will put many European farmers out of business.
Jeżeli nam się nie uda, doprowadzimy wielu rolników europejskich do bankructwa.
EnglishWe move forward, and we get wiped out -- I mean, wiped out immediately.
Ruszamy do przodu i zostajemy rozgromieni -- w jednej chwili dosłownie rozgromieni.
EnglishSo, we get in dog training this notion of dominances, or of the alpha dog.
I tak w psiej tresurze mamy tę ideę dominacji, psa alfa - na pewno o tym słyszeliście.
EnglishAnd now we get to the crux of the disagreement between liberals and conservatives.
Teraz docieramy do sedna niezgody między liberałami a konserwatystami.
EnglishAnd then we get to the civilization above the little TV set with a gun on it.
Później dochodzimy do cywilizacji, symbolizowanej odbiornikiem telewizyjnym i pistoletem.
EnglishAt some point we get larger, and we actually get to a macro-evolution scale.
Po jakimś czasie zrobimy się więksi i dojdziemy do skali makro-ewolucji.
EnglishWe get over 500,000 unique visitors per month, just to our particular site.
Mamy ponad 500,000 unikalnych gości na miesiąc, tylko na tej naszej szczególnej stronie.
EnglishSo please, Mr President, can we get a pill for Mr Heaton-Harris's memory?
A więc, panie przewodniczący, czy możemy dostać pigułkę na pamięć pana Heaton-Harrisa?
EnglishLet us wait until we get to the final vote and we will see if the House wishes to do that.
Poczekajmy na końcowe głosowanie i zobaczymy, czy Parlament się na to zgodzi.
EnglishI believe it will be not too long before we get good news from America on this score.
Wierzę, że już niedługo otrzymamy w tej sprawie z Ameryki dobre wieści.
EnglishI hope and I pray that we get that political stability, but I am not so sure that we will.
Modlę się o to, ale nie jestem pewien, czy uda się zrealizować ten postulat.
EnglishAnd the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise.
Odpowiedź brzmi -- dopóki nie zbliżymy się do zera, temperatura nadal będzie wzrastać.
EnglishBut we can touch each other, taste each other perhaps, if we get close enough.
Ale możemy się nawzajem dotykać, nawet smakować, jeśli wystarczająco się do siebie zbliżymy.
EnglishAlzheimer's could be one of the major themes that we get to grips with.
Choroba Alzheimera mogłaby być jednym z podstawowych problemów, z którymi się uporamy.

Other dictionary words

English
  • we get to

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.