"we give up" translation into Polish

EN

"we give up" in Polish

See the example sentences for the use of "we give up" in context.

Context sentences for "we give up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf we give up, we will shake the foundations of our future.
Jeżeli tego zaniechamy, przyjdzie nam zapłacić za to w przyszłości.
EnglishIf we give up part of our liberty in favour of security, will our security really be guaranteed?
Czy zrzekając się części swojej wolności na rzecz bezpieczeństwa, naprawdę sobie je zagwarantujemy?
EnglishI don't want to say we give up entirely on anatomy.
Nie postuluję całkowitej rezygnacji z anatomii.
EnglishIf we give up six to nine billion, and if we follow this model, then the anticipators will clearly always be right.
Jeżeli wyrzucimy sześć do dziewięciu miliardów i będziemy trzymać się tego modelu, to oczywiście prognostycy zawsze będą mieć rację.
EnglishNow imagine an object, amazing object, or something which we cannot explain when we just stand up and say, "Look, we give up. ~~~ Physics doesn't work."
Wyobraźcie sobie jakiś obiekt, coś niewytłumaczalnego, przypadek, gdzie przyznajemy, że fizyka tak nie działa.

Other dictionary words

English
  • we give up

Search for more words in the English-Russian dictionary.