"we go ahead" translation into Polish

EN

"we go ahead" in Polish

See the example sentences for the use of "we go ahead" in context.

Context sentences for "we go ahead" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd when they get really happy about this, we go ahead and stymie them.
I kiedy już są naprawdę zadowolone z tego, idziemy dalej i utrudniamy im zadanie.
EnglishBefore we go ahead, we will also need to have a clear understanding that this cannot be repeated.
Zanim podejmiemy dalsze kroki, musimy także wyraźnie ustalić, że taka sytuacja nie może się powtórzyć.
EnglishIn conclusion, I believe that, before we go ahead with this, we should have a referendum on the Lisbon Treaty.
Podsumowując, uważam, że zanim będziemy kontynuować ten temat powinniśmy przeprowadzić referendum w sprawie traktatu lizbońskiego.
EnglishSo why don't we go ahead and start those pictures.
EnglishIf we go ahead and we filter by age -- say 40 years or less -- we see that accidents are actually the greatest cause that people have to be worried about.
Jeśli teraz jeszcze przefiltrujemy według wieku, na przykład: do 40 roku życia, widzimy, że to wypadki są faktycznie głównym zagrożeniem.
EnglishAnd this tribal psychology is so deeply pleasurable that even when we don't have tribes, we go ahead and make them, because it's fun.
Jest to chyba pozostałość po życiu plemiennym, plemiennej psychologii, która jest tak głęboko zadowalająca, że nawet mimo braku plemion staramy się je tworzyć, bo to fajne.

Other dictionary words

English
  • we go ahead

In the English-Korean dictionary you will find more translations.