"we go down" translation into Polish

EN

"we go down" in Polish

See the example sentences for the use of "we go down" in context.

Context sentences for "we go down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI say that if we go down this road only, then we are not seeing the full picture.
Twierdzę, że jeśli podążymy wyłącznie tą drogą, stracimy z oczu ogólny obraz sytuacji.
EnglishIf we go down this route, then the entire issue will simply be put on the long finger indefinitely.
Jeśli podążymy w tym kierunku, cała sprawa będzie się ciągnąć w nieskończoność.
EnglishThe other primary way is we go down with submersibles and remote-operated vehicles.
Kolejnym sposobem jest zejście pod wodę w mini-łodziach lub wysłanie tam zdalnie sterowanych pojazdów.
EnglishThere needs to be better implementation of existing laws, and better understanding of the problems in their implementation, before we go down the road of yet more EU Directives.
Musimy lepiej wdrażać istniejące przepisy i lepiej rozumieć problemy z tym związane, zanim zaczniemy przygotowywać kolejne dyrektywy UE.
EnglishThere needs to be better implementation of existing laws and better understanding of the problems in implementation before we go down the road of yet more EU directives.
Zanim rozpoczniemy pracę nad nowymi dyrektywami unijnymi, należy poprawić stopień wdrożenia już istniejących i lepiej zrozumieć problemy, jakie się z nią wiążą.

Other dictionary words

English
  • we go down

Even more translations in the English-Polish dictionary by bab.la.