"we grow" translation into Polish

EN

"we grow" in Polish

See the example sentences for the use of "we grow" in context.

Context sentences for "we grow" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
I co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.
EnglishWe can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
Możemy uprawiać biopaliwa tylko tam, gdzie są oznaki możliwej nadprodukcji.
EnglishI believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it.
Wierzę gorliwie, że do kreatywności nie dorastamy, lecz z niej wyrastamy.
EnglishIn the EU, we grow only 2% of the world's production, which we must protect at all costs.
W UE uprawiamy jedynie 2% światowej produkcji, które musimy chronić za wszelką cenę.
EnglishWe have to stop experimenting with what we grow and what we eat.
Musimy zakończyć eksperymenty w zakresie tego, co uprawiamy i co jemy.
EnglishAnd we were able to grow cherry tomatoes and cucumbers, all kinds of stuff.
Potrafiliśmy wyhodować pomidory koktajlowe, ogórki itp.
EnglishBut even now, 2011, there's still certain cells that we just can't grow from the patient.
Ale nawet teraz, w 2011 roku, istnieją pewne odmiany komórek, których nie możemy wyhodować poza pacjentem.
EnglishAnd we had GDP grow from an average of 2.3 percent the previous decade to about 6.5 percent now.
I nasz PKB wzrósł z około średnio 2,3 procent w poprzedniej dekadzie, do około 6,5 procent obecnie.
EnglishWe then tease the cells apart, we grow the cells outside the body.
Następnie wyodrębnimy komórki, i namnożymy je poza ciałem.
EnglishIn this nursery, we're going to grow 10 times more than the number of species.
W tej szkółce będziemy hodować 10 razy więcej.
EnglishWe know these corals grow about a centimeter and a half a year.
Wiemy, że te korale rosły około półtora centymetra rocznie.
Englishbut speaking truth in love, we may grow up in all things into him, who is the head, [even] Christ;
Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy w onego we wszystkiem, który jest głową, to jest w Chrystusa,
EnglishKids, when we grow up, have dreams, and we have passions, and we have visions, and somehow we get those things crushed.
Mamy zamiłowania i mamy wizje. ~~~ W jakiś sposób to wszystko jest niszczone.
EnglishWe had to grow them in vermi manure, which is sterile, or hydroponics, and take them outdoors every three to four months.
Drugą rośliną jest sansewieria (wężownica), która również jest rośliną pospolitą.
EnglishWheat is the most important crop -- the first crop we domesticated and the most important crop we still grow today.
Pszenica, pierwsza roślina uprawna, którą udomowiono, wciąż jest najważniejszym ze zbóż.
EnglishJust consider the pressure that will come about when we really begin to grow fuel as opposed to food.
Tylko wyobraźmy sobie presję, jaka powstanie, kiedy rzeczywiście zaczniemy uprawiać paliwo zamiast żywności.
EnglishThe problem is to remain an artist as we grow up.
Największy problem to pozostać artystą w miarę dorastania.
EnglishWe can't grow our business unless we solve these problems.
Zajmujemy się tym z powodu rosnących możliwości.
EnglishCountries that show budgetary discipline are countries with economies that grow, and we must not forget that.
Kraje wykazujące dyscyplinę budżetową to kraje o rozwijających się gospodarkach - nie wolno o tym zapominać.
EnglishThe problem is to remain an artist as we grow up.'
Chodzi o to, by pozostać artystą, gdy się dorośnie”.

Other dictionary words

English
  • we grow

Even more translations in the English-Hungarian dictionary by bab.la.